Energimærkning

Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås. Sælger skal udlevere en gyldig energimærkning til ejendomsmægleren for at mægleren kan annoncere sælgers ejendom eller ejerlejlighed med henblik på salg. Undtaget fra krav om energimærkning er bl.a. sommerhuse og kolonihavehuse.

Ved opførelse af en ny bygning eller ved ombygninger af en sådan grad, at det kan sidestilles med nybyggeri, skal der også udarbejdes en energimærkning. Inden ibrugtagning af ejendommen skal energimærkningen ofte fremlægges for den kommunale bygningsmyndighed.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler vedr. klageadgang i forbindelse med klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold i energimærkninger samt håndhævelsen heraf.

En energimærkning er gyldig i ti år fra udstedelsesdatoen

Energirigtig projektering og renovering – vi kan hjælpe jer

Bang & Beenfeldt har igennem en lang årrække været foregangsvirksomhed inden for energirigtig projektering og renovering. Vi kan hjælpe jer med at løse helt konkrete problemer her og nu, og udarbejder også lovpligtige energimærkninger, som kan hjælpe jer med at målrette indsatsen. Energimærkningen er desuden, sammen med en vedligeholdelsesplan, et vigtigt dokument, når de kommende års driftsmidler skal prioriteres.

Få et tilbud på energirenovering i dag

Overalt lyder det, at der skal spares på energien og i den forbindelse findes der et hav af tiltag at vælge imellem, som f.eks.:

 • efterisolering af ejendommen
 • brug af energisparepærer og spareskinner
 • installation af varmepumper for jordvarme
 • montering af solfanger- eller solcelleanlæg på taget
 • udskiftning af vinduer til energivinduer
 • montering af blandingsbatterier og wc-kummer med vandsparefunktion
 • udskiftning af oliefyr til fjernvarmeveksler eller gaskedel alt efter forsyningsmuligheder

Nogle af ovenstående tiltag er nemme at gå til og kræver ikke meget andet end lidt snilde, hvorimod det ved andre tiltag er nødvendigt med en større investering og dermed forudgående undersøgelser. Investeringen skal kunne betale sig, og vi kan hjælpe jer med at bedømme, hvilke løsninger der bedst egner sig til jeres ejendomsportefølje.

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på jeres energirenoveringsprojekt.

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi har store kompetencer indenfor energirådgivning:

 • Energimærkning af større ejendomme (EMO)
 • Energibesparelse
 • Energirenovering
 • Energikonsulent
 • Frivillig EnergiCheck-ordning
 • Energirammeberegninger for store og små bygninger
 • Varmetabsberegning
 • U-værdiberegning
 • Rentabilitetsberegning
 • Tæthedsprøvning (Blowerdoor) af hus iht. bygningsreglementets krav
 • Termografisk undersøgelse og analyse af bygning og konstruktion
 • Energirenovering
 • Energisyn af store virksomheder
 • Projektering af jordvarme, solcelle- og solfangeranlæg