A/B Overgaden Oven Vandet 34 A-B

Upcycling i andelsbolig på Christianshavn

I stedet for at smide 134 udtjente vinduer fra ejendommen her på Christianshavn, blev glasset upcyclet og bragt til ny anvendelse som isoleringsmateriale. Derned får en ressource, der traditionelt ender som byggeaffald, nyt liv - og ejendommen en bæredygtig løsning.

De farverige ejendomme står helt tæt, skulder ved skulder, mellem kanaler og snoede brostensgader her på det gamle Christianshavn, hvor ejendommen, der tilhører Andelsforeningen på Overgaden Oven Vandet 34, ligger.

Som foreningens rådgiver har vi hjulpet ejendommen med at få et markant ansigtsløft. Renoveringen af ejendommen omfattede facader og vinduer.

Upcycling af vinduer

Vinduerne blev udskiftet til energivenlige koblede vinduer fra Frovin, hvilket er en langt mere energivenlig løsning end de gamle, udtjente vinduer kunne leve op til. Men det særlige ved dette projekt var upcycling-løsningen i forbindelse med håndteringen af de gamle, udtjente vinduer. De blev taget nænsomt ud og lagt på en palle i stedet for at blive dumpet i en affaldscontainer med smadrede glas som følge. Det muliggjorde, at så meget glas som muligt blev bevaret, for glasset skulle efterfølgende recirkuleres og omdannes til glasuld med høj isoleringsevne.

Fra glas til uld

Fra glas til uld er et upcyclingskoncept fra Isover, som vi greb muligheden for at anvende i forbindelse med facade- og vinduesrenoveringsprojektet for andelsforeningen på Christianshavn. Vinduerne i ejendommen var i så dårlig stand, at det ikke var muligt at renovere og bevare dem. Derfor valgte vi i stedet at gribe Fra glas til uld-konceptet, så vinduerne kunne få nyt liv som ressource til andre materialer. I praksis betyder Fra glas til uld-konceptet, at vinduerne ikke bliver blandet sammen med det øvrige renoveringsaffald, men behandlet mere nænsomt, så det kan fragtes til sortering på nærmeste ressourcecenter, hvor glas og rammer skilles ad.

Fakta om projektet

BygherreA/B Overgaden Oven Vandet 34 A-B
RolleRådgiver
Aflevering2022
OOV
OOV2
OOV
OOV