E/F Rustenborg

Kuldebroer, begyndende fugt og tiltagende skimmelsvamp flere steder i ejendommen var blot nogle af de problematikker, som ejerforeningen Rustenborg i Kongens Lyngby stod over for.

Ejendommens tag var dårligt isoleret og havde en stor del af skylden for de mange kuldeudslip. Ejendommens tag blev derfor først og fremmest isoleret og beklædt med nyt tagpap, så man kunne komme de værste kuldebroer til livs.

Det blev besluttet, at facadebeklædning skulle udskiftes, der skulle monteres en ny sund klimaskærm for at afhjælpe kuldebrosproblematikkerne, som opfyldte energikravene fra Bygningsreglement (BR15). Vinduer og facader skulle udskiftes – det eneste der faktisk stod tilbage, var de oprindelige gamle 60’er altaner, som blev moderniseret.

Resultaterne fra renoveringsarbejdet er ikke til at tage fejl af. I dag er det gamle 60’er byggeri ved E/F Rustenborg blevet transformeret om til en moderne facade med et smukt håndskåret design.

Bang & Beenfeldt har ydet teknisk rådgivning ifm. renoveringen, herunder:

  • Udarbejdelse af udbudsprojekt (herunder myndighedsprojekt) for ydelserne

  • Indhentet tilbud fra entreprenører samt afholdt licitation

  • Ydet bygherrerådgivning og tilsyn undervejs i byggefaserne

  • Deltaget i ugentlige byggemøder

  • Udarbejdelse af byggeregnskab

Fakta om projektet

BygherreE/F Rustenborg
RolleTotalrådgivning
Aflevering2020

Fra slidt 60'er ejendom til moderne og sund bolig

Drone optagelse under udførelse

Droneinspektion Rustenborg