Energimærke

Et godt sted at kick-starte sine energibesparelser er at få et overblik over energiforbruget i ejendommen. Overblikket kan I få ved at tjekke ejendommens nuværende energimærke. Hvad er bygningens nuværende energibehov? Er der noget der ser mystisk ud. Rapporten afslører bl.a. om ejendommen er fornuftigt isoleret, og om de tekniske installationer i bygningen kan optimeres.

Energimærker

Energimærker

Hvor energieffektiv er din ejendom? Få svar i energimærkningsrapporten

I energimærkningsrapporten kan du finde oplysninger om en bygnings energiforbrug. Rapporten synliggør hvor energieffektiv din ejendom er, som fremgår af en energiskala gående fra G til A2020. En bygning med energimærke A2020 eller A2015 svarer til en ny velisoleret bygning i henhold til gældende bygningsreglement, mens bygninger med energimærke G til B indikerer, at der er plads til at fortage større og mindre energiforbedringer. Med en energirådgiver i hånden, kan I planlægge de bedste energibesparelser professionelt, inden I går i gang med energiforbedringer.

Find forslag til forbedringer i energimærkningsrapporten

I energimærkningsrapporten kan der stå relevante energimæssige forbedringsforslag til din ejendom, herunder hvilke der er mest rentable og kan give de største økonomiske besparelser, hvis de udføres. Forbedringsforslag, som indgår i rapporten, er vejledende og kan typisk være:

  • efterisolering af bygningens konstruktioner

  • efterisolering af rør og tekniske installationer i ejendommen

  • udskiftning af gamle pumper til nye og mere effektive pumper

  • udskiftning til ny og mere effektiv ventilation (fx mekanisk udsugning)

  • bedre strømbesparende belysning, herunder udskiftning til LED, energisparepærer og bedre styring

  • installation af varmepumpe som erstatning for eksisterende varmeanlæg og forsyning (olie, naturgas)

  • udskiftning af bygningens gamle vinduer til nye effektive energivinduer

  • montering af vedvarende energikilder (fx solceller, varmepumpe)

  • udskiftning til mere vandbesparende sanitet (toiletter, blandingsbatterier) 

Nogle af ovenstående tiltag kan være nemme at gå til og kræver ikke meget andet end lidt snilde, hvorimod det ved andre tiltag er nødvendigt med en større investering og dermed forudgående undersøgelser. Investeringen skal kunne betale sig, og vi kan hjælpe jer med at bedømme, hvilke løsninger der bedst egner sig til jeres ejendom.

Energirigtig projektering og renovering – vi kan hjælpe jer

I Bang & Beenfeldt har vi et stort fokus på energirigtig projektering og renovering. Vi udarbejder det lovpligtige energimærke til jer, og vi kan hjælpe jer med at løse helt konkrete problemer her og nu.

Skal jeres ejendom energioptimeres? Tal Med Steffen

Steffen Brund

Energikonsulent

Steffen er ekspert inden for energirenovering og -optimering og rådgiver om både de tekniske detaljer og større, bygningstunge arbejder. Som energikonsulent udfører han bl.a. energimærkninger, energiberegninger (fx varmetab og rentabilitet) og termografiske undersøgelser.

Steffen