Tagrenovering & Tagudskiftning

Taget er den bygningsdel, som er mest udsat for vejr og vind og en helt essentiel del af din ejendoms klimaskærm. Taget er ligeledes en del af den bærende konstruktion, hvorfor taget er særligt vigtigt at vedligeholde.

Bang & Beenfeldt er byggetekniske rådgivere og rådgiver om udskiftning af tag eller tagrenovering.

Taget passer på hele din ejendom

Det er vigtigt, at dit tag er tæt. Det er "låget," der passer godt på resten på ejendommen. Dertil gemmer taget på vigtige bærende konstruktioner, som skal passes godt på.

Vedligehold af taget er vigtigt, for at undgå utætheder, som du typisk først opdager, når skaden er sket i form af råd, svamp, fugt og vandindtrængning.

Tagrenovering eller tagudskiftning?

I Bang & Beenfeldt er vi eksperter i netop tagrenoveringer og -udskiftning. Vi hjælper dig og din boligforening med at vurdere, om det kan svare sig at renovere det gamle tag eller om det vil være bedre investeringsmæssigt at udskifte taget helt.

Et nyt tag

Et nyt tag kan holde mange år frem. Det er derfor vigtigt, at der i denne forbindelse vælges løsninger og materialer, som giver et godt fundament. I dag konstruerer man tage på flere forskellige måder, end man gjorde tidligere - men ikke alle de nye metoder er egnet til at udføre på gamle bygninger. Det kan være en kompleks opgave og kræver en rådgiver med erfaring på området.

Renovering af tag

Nogle gange er det også tilstrækkeligt at renovere et eksisterende tag og dermed vente med at skifte til et helt nyt tag. Her rådgiver og vejleder vi dig godt igennem, så renoveringen bliver så smertefri som mulig for dig og dine naboer.

Tagboliger

Hvis I skal udskifte taget, er det værd at overveje, om I ved samme lejlighed kan etablere tagboliger i uudnyttede tagrum. Det kan skabe ekstra boliger, som kan få en dyr tagrenovering til at hænge sammen rent økonomisk. Vi hjælper jer med overblik og rådgivning.

E/F Sønder Boulevard 34-36: Tagrenovering og etablering af tagboliger

E/F Sønder Boulevard 34-36: Tagrenovering og etablering af tagboliger

Tagrenovering foto 2
Tagrenovering
Brønshøjvænge

Brug for rådgivning?

Sarah Kronborg

Projektleder

Sarah er en dreven projektleder og har solid erfaring med såvel byggeledelse og processerne forbundet med større renoveringsprojekter.

Sarah Nansensgade

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.

Tagrenoveringsprojekter

Classens Have 2

København Ø

Ved Classens Have

Ved Classens Have består af 191 lejligheder. Den næsten hundrede år gamle ejendom er fredet, hvilket kræver en rådgiver som Bang & Beenfeldt, der besidder de særlige kompetencer til renoveringsarbejdet som en fredet ejendom kræver. Det har over den seneste årrække været nødvendigt med løbende reparationer af tagbelægningen i den fredede ejendom Ved Classens Have, da der har været konstateret fugtindtrængning flere steder. Tagbelægningen skal derfor komplet udskiftes. Opgaven består dermed i udskiftning af tegltag, zinktag, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Derudover skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne renoveres ligeledes. Bang & Beenfeldt er totalrådgiver på projektet. Renoveringen er opdelt, så man drager erfaring, der tages med videre fra fase til fase.

Brønshøjvænge

Brønshøj

A/B Brønshøjvænge

Renoveringen af Brønshøjvænge fra 1937 omfattede totalrådgivning i forbindelse med tagudskiftning og energirenovering. I andelsboligforeningen er 450 vinduer blevet udskiftet og altanudgangene renoveret. Dele af facaden er omfuget og har fået udbedret revner, samtidigt med at gavlene er blevet hulmursisoleret. I det udnyttede tagrum er murene og tagflade blevet efterisoleret, hvilket vil give foreningen et markant lavere varmeforbrug.

Holmegaarden

Charlottenlund

AB Holmegaarden

Bang & Beenfeldt har været totalrådgiver på renoveringen af AB Holmegaarden. Renoveringen har omfattet tag- og vinduesudskiftning, totalrenovering af facaden ud mod Ordrupvej samt udskiftning af brugsvandsrør på spidsloftet. Det har været et omfangsrigt projekt, hvor der skulle tages højde for mange forskellige forhold - derfor er projektet udført over to etaper. Renoveringen sikrer bl.a. et bedre indeklima for beboerne og forlænger levetiden på den godt 4.700 m2 store karréejendom.