A/B Brønshøjvænge

Renoveringen af Brønshøjvænge fra 1937 omfattede totalrådgivning i forbindelse med tagudskiftning og energirenovering. I andelsboligforeningen er 450 vinduer blevet udskiftet og altanudgangene renoveret. Dele af facaden er omfuget og har fået udbedret revner, samtidigt med at gavlene er blevet hulmursisoleret. I det udnyttede tagrum er murene og tagflade blevet efterisoleret, hvilket vil give foreningen et markant lavere varmeforbrug.

Fakta om projektet

BygherreA/B Brønshøjvænge
RolleGeneral Consultant
Aflevering2018