Ved Classens Have

Ved Classens Have består af 191 lejligheder. Den næsten hundrede år gamle ejendom er fredet, hvilket kræver en rådgiver som Bang & Beenfeldt, der besidder de særlige kompetencer til renoveringsarbejdet som en fredet ejendom kræver.

Det har over den seneste årrække været nødvendigt med løbende reparationer af tagbelægningen i den fredede ejendom Ved Classens Have, da der har været konstateret fugtindtrængning flere steder.

Tagbelægningen skal derfor komplet udskiftes. Opgaven består dermed i udskiftning af tegltag, zinktag, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Derudover skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne renoveres ligeledes.

Bang & Beenfeldt er totalrådgiver på projektet. Renoveringen er opdelt, så man drager erfaring, der tages med videre fra fase til fase.

Fakta om projektet

BygherreVed Classens Have
RolleTotalrådgiver
Aflevering-