Om Bang & Beenfeldt

Bang & Beenfeldt er et rådgivende ingeniørfirma med mere end 45 års erfaring inden for byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser – fra den indledende programmering og budgettering over  projektering til byggeledelse, tilsyn og aflevering.

Vores kernekompetencer er bygningsrenovering, herunder ombygning, transformation og tilbygning.

Vi fungerer typisk som totalrådgivere i forbindelse med større renoveringsprojekter for almene boligorganisationer og for andels- og ejerforeninger. Vi rådgiver også i forbindelse med mindre projekter for privatkunder – fx inden for energiberegninger og statiske beregninger.

Med fødderne solidt plantet på Christianshavn
Bang & Beenfeldt blev etableret i 1974 af civilingeniørerne Gorm Bang Olsen og Povl Bay Beenfeldt i København.

Fra 1986 frem til 2015 havde vi til huse i  “Skumhuset” over for Acciseboden på Christianshavn. Bang & Beenfeldt stod selv for renoveringen af huset, som i 1986 blev belønnet med Brøstes “Christianshavn Statuetten” for den smukke istandsættelse. På grund af pladsproblemer flyttede vi i april 2015 til nye lokaler på Christianshavn. I dag bor vi i et historiske bygningskompleks, som engang husede Irmas pålægsfabrik.

I dag er vi 60 medarbejdere, som både tæller konstruktører, ingeniører og administration. Vores størrelse gør, at vi både kan påtage os store, komplicerede og tværfaglige opgaver, og samtidig løse mindre opgaver professionelt og til en konkurrencedygtig pris.

Store og små transformations- og renoveringsopgaver
Hvert år rådgiver vi på 400 – 500 store og små byggesager inden for nybyggeri, ombygninger og tilbygninger, byfornyelser og renovering af den ældre boligmasse i København.

Vi har stor erfaring i at rådgive andels- og ejerforeninger, offentlige bygherrer, privatpersoner samt virksomhedsejere. Vi kender byens ejendomme og byggeskikke indgående og er en seriøs og pålidelig samarbejdspartner med fokus på lange, gode relationer til vores omverden.

Se vores værdier: De fire T’er.