Værdier

Vores værdier kalder vi de fire T’er.

#1 TÆTTE RELATIONER

Langvarige og tætte relationer med vores kunder:
Vi er kundens fortrolige og tillidsskabende rådgiver. Vi vil have tætte relationer til vores kunder, og vi vægter en langvarig kunderelation frem for en kortsigtet indtjening.

Tillid opbygges over tid, og derfor har vi hver dag fokus på at leve op til denne tillid. I hverdagen handler det især om let tilgængelighed: vi svarer altid hurtigt, venligt og oplysende.

Tætte-relation

#2 TVÆRFAGLIG RÅDGIVNING

Tværfaglig rådgivning på et højt niveau:
Vi har en tværfaglig rådgivningsprofil, hvor vi spænder fra teknisk tung ingeniørviden til dyb, praktisk forståelse for bygbarhed, økonomi og den gode proces.

Vi har fokus på at tilbyde den enkelte kunde netop den kompetence- og personlighedsprofil, der skaber det bedste match for den gode kunderejse.

Vi gør det komplekse simpelt for vores kunder, og vi yder konsekvent rådgivning i høj, dokumenteret kvalitet.

Tværfaglighed

#3 TRIVSEL, TALENT & ARBEJDSGLÆDE

Et uformelt, uhøjtideligt og kompetencegivende arbejdsmiljø:
Vi trives bedst i et uformelt, rummeligt, muntert og trygt arbejdsmiljø. Langvarige ansættelser med en nøje udvalgt medarbejderskare er sundt for både virksomheden, medarbejderne og kunderne, og derfor har vi fokus på fastholdelse af medarbejdere.

Det gør vi ved dels at prioritere sociale arrangementer, fordi stærke sociale bånd på arbejdspladsen er en hjørnesten for vores trivsel og arbejdsglæde. Dels ved at have fokus på talentudvikling, høj faglighed og efteruddannelse, så vi løbende er blandt de skarpeste rådgivere på vores felt.Trivsel

#4 TILLIDSFULD LEDELSE

Selvstændighed og ansvar før kontrol og standarder:
Tillid til den enkelte medarbejders evne til at træffe fornuftige valg vægter vi højere end kontrol, skemalagte processer og bureaukrati. Vores tilgang til ledelse er tillidsbaseret og handler i høj grad om at understøtte medarbejderne i hverdagen samt skabe rammer, der sætter kreativiteten fri og fremmer ansvar og selvstændighed hos den enkelte.

bjørk