VVS og ventilation

Det er altid en god idé at have en ingeniør med, når VVS-installationer skal projekteres.
Og det gælder, uanset om det er renovering eller nybyggeri eller om det er varme, vand, gas, afløb, kloak eller ventilation. Med vores ekspertise kan vi planlægge og dimensionere et anlæg, så det opfylder såvel myndighedskrav som komfort- og bygherrekrav. Rør, radiatorer, ventiler, vekslere og beholdere skal have den rigtige størrelse og være af den rigtige type for at sikre en god komfort, en økonomisk drift og en fremtidssikret løsning.

Derfor skal VVS-anlæg i dag opbygges med f.eks. dynamiske strengreguleringsventiler, klimastater, max-begrænsere, gennemstrømningsvekslere og mange andre moderne komponenter, som hjælper til at tilgodese disse ønsker.

Mere end 45 års erfaring med VVS og ventilation

Vi har igennem årene arbejdet med afløbsforhold både i selve bygningen samt i jorden / på grunden. I nybyggerier har vi udført dimensionering og projektering af kloak og afløbsinstallationer både i selve bygningen samt omkring bygningen, herunder tilslutning med hovedkloakken. Der er desuden mange ældre bygninger, der nu begynder at opleve problemer med brugsvandsinstallationerne, varmeforsyningen og/eller stigstrengene. Vi har udført en lang række projekter for udskiftning af brugsvandsinstallationer/stigstrenge mv. samt udskiftning eller renovering af varmecentralen og lignende.

Få overblik over de eksisterende installationer

Vi har stor erfaring med at udføre denne type opgaver inden for offentlige byggerier, bl.a. på skoler, i daginstitutioner og på plejehjem.  En sådan proces skal håndteres og tilrettelægges på en sådan måde, at bygherre kan træffe valg om indsatsen på et så oplyst grundlag som muligt, med færrest mulige gener i udførelsesfasen.

Vi udarbejder også gerne tilstandsrapporter og notater i en indledende fase for at få overblik over den eksisterende installation, og få belyst mulighederne for forbedringer.

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder indenfor VVS / Bygningsinstallationer:

 • Tilstandsvurdering
 • Varmetabsberegning
 • Tryktabsberegning
 • Dimensionering
 • Jordvarme
 • Solvarme
 • Solcelleanlæg
 • Ventilation
 • Projektering af ny varmecentral og/eller varme og brugsvands-anlæg
 • Udskiftning af brugsvandsinstallationer
 • Udskiftning af vandinstallationer
 • Udskiftning af stigstrenge
 • Renovering af varmecentral samt installationer
 • Faldstammeudskiftning
 • Fejlsøgning på eksisterende anlæg og varme/vand-installation
 • Sporing af gulvvarme og varmeinstallationer, herunder fejlsøgning og lækagesøgning vha. termografi
 • Kloak- og afløb
 • Renovering af kloakanlæg
 • Omfangsdræn
 • LAR-anlæg (Lokal Afledning af regnvand)