VVS og ventilation

VVS-ingeniørDet er altid en god idé at have en ingeniør med, når VVS-installationer skal projekteres. Og det gælder uanset om det er renovering eller nybyggeri, eller om det er varme, vand, gas, afløb, kloak eller ventilation. Vores dygtige VVS-ingeniør planlægger og dimensionerer anlæg, så det opfylder myndighedskrav såvel som komfort- og bygherrekrav. Rør, radiatorer, ventiler, vekslere og beholdere skal have den rigtige størrelse og være af den rigtige type for at sikre en god komfort, en økonomisk drift og en fremtidssikret løsning. Derfor skal VVS-anlæg i dag opbygges med f.eks. dynamiske strengreguleringsventiler, klimastater, max-begrænsere, gennemstrømningsvekslere og mange andre moderne komponenter, som hjælper til at tilgodese disse ønsker.

Over 40 års erfaring på området

Vi har igennem årene indgående arbejdet med afløbsforhold både i selve bygningen samt i jorden / på grunden. I nybyggerier har vi udført dimensionering og projektering af kloak og afløbsinstallationer både i selve bygningen samt omkring bygningen, herunder tilslutning med hovedkloakken.

VVS-ingeniørDer er desuden mange ældre bygninger, der nu begynder at opleve problemer med brugsvandsinstallationerne, varmeforsyningen og/eller stigstrengene. Vi har udført en lang række projekter for udskiftning af brugsvandsinstallationer/stigstrenge mv. samt udskiftning eller renovering af varmecentralen og lignende. Specielt har vi stor erfaring med at udføre denne type opgaver i andels- og ejerforeninger – vi er klar over at en sådan proces skal håndteres og tilrettelægges på en sådan måde at beboerne kan træffe valg om indsatsen på et så oplyst grundlag som muligt med færrest mulige gener i udførelsesfasen.

Vi udarbejder også gerne tilstandsrapporter og notater i en indledende fase for at få overblik over den eksisterende installation og få belyst mulighederne for forbedringer.

Arbejdsområder indenfor VVS og ventilation:

 • Tilstandsvurdering
 • Varme- og tryktabsberegning
 • Dimensionering
 • Jordvarme
 • Solvarme/Solcelleanlæg
 • Ventilation
 • Projektering af ny varmecentral og/eller varme og brugsvands-anlæg
 • Udskiftning af vandinstallationer og stigstrenge
 • Renovering af varmecentral samt installationer
 • Faldstammeudskiftning
 • Fejlsøgning på eksisterende anlæg og varme/vandinstallation
 • Sporing af gulvvarme og varmeinstallationer, herunder fejlsøgning og lækagesøgning, vha. termografi
 • Kloak- og afløb
 • Renovering af kloakanlæg
 • Omfangsdræn
 • LAR-anlæg (Lokal Afledning af regnvand)

Lad os ringe dig op

 • Vil du modtage kampagnetilbud og gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, direkte i din indbakke?

Besøg vores sider: facebook linkedin