Søger du en ingeniør inden for
VVS og ventilation?

Det er altid en god idé at have en ingeniør med, når VVS-installationer skal projekteres. Og det gælder, uanset om det er renovering eller nybyggeri, eller om det drejer sig om varme, vand, gas, afløb, kloak eller ventilation. Vores VVS-ingeniør planlægger og dimensionerer anlæg, så det opfylder myndighedskrav såvel som komfort- og bygherrekrav.

Rør, radiatorer, ventiler, vekslere og beholdere skal have den rigtige størrelse, og være af den rigtige type for at sikre en god komfort, en økonomisk drift og en fremtidssikret løsning. Derfor skal VVS-anlæg i dag opbygges med f.eks. dynamiske strengreguleringsventiler, klimastater, max-begrænsere, gennemstrømningsvekslere og mange andre moderne komponenter, som hjælper til at tilgodese disse ønsker.

Mere end 45 års erfaring på området

Vi har igennem mage år arbejdet med afløbsforhold både i selve bygningen samt i jorden / på grunden. I nybyggerier har vi udført dimensionering og projektering af kloak og afløbsinstallationer både i selve bygningen samt omkring bygningen, herunder tilslutning med hovedkloakken.
Der er desuden mange ældre bygninger, der nu begynder at opleve problemer med brugsvandsinstallationerne, varmeforsyningen og/eller stigstrengene.

Vi har udført en lang række projekter for udskiftning af brugsvandsinstallationer/stigstrenge mv. samt udskiftning eller renovering af varmecentralen, faldstammer og lignende. Specielt har vi stor erfaring med at udføre denne type opgaver i andels- og ejerforeninger.

Vi er klar over, at en sådan proces skal håndteres og tilrettelægges på en sådan måde, at beboerne kan træffe valg om indsatsen på et så oplyst grundlag som muligt med færrest mulige gener i udførelsesfasen.
Vi udarbejder også gerne tilstandsrapporter og notater i en indledende fase for at få overblik over den eksisterende installation, og få belyst mulighederne for forbedringer.

Du kan også læse mere om, hvordan en forening håndterede deres VVS-projekt her.

Kontakt os i dag

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres udfordringer og muligheder ved at udfylde kontaktformularen øverst i højre side.

Besøg vores sider: facebook linkedin

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder indenfor VVS og ventilation:

 • Tilstandsvurdering
 • Varme- og tryktabsberegning
 • Dimensionering
 • Jordvarme
 • Solvarme/Solcelleanlæg
 • Ventilation
 • Projektering af ny varmecentral og/eller varme og brugsvands-anlæg
 • Udskiftning af vandinstallationer og stigstrenge
 • Renovering af varmecentral samt installationer
 • Udskiftning af faldstammer
 • Fejlsøgning på eksisterende anlæg og varme/vandinstallation
 • Sporing af gulvvarme og varmeinstallationer, herunder fejlsøgning og lækagesøgning, vha. termografi
 • Kloak- og afløb
 • Renovering af kloakanlæg
 • Etablering af omfangsdræn
 • LAR-anlæg (Lokal Afledning af regnvand)