Byfornyelse – få tilskud til at forbedre jeres ejendom

I henhold til ‘Lov om byfornyelse og udvikling af byer’ har beboere i en andelsbolig- eller ejerforening eller i en privat udlejningsejendom hvert år mulighed for at søge om tilskud til at forbedre ejendommen.

Byens tage

Hvilke projekter kan du søge støtte til?

Byfornyelsesloven er et samarbejde mellem staten og kommunerne, og administreres af kommunerne. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke projekter der skal modtage tilskud. Nogle kommuner giver kun tilskud til byfornyelse til ejendomme i bestemte byområder, til bevaringsværdige ejendomme eller til bestemte typer af byggearbejder. Men generelt lægges der især vægt på energioptimering, f.eks. via de tiltag, som er anbefalet i ejendommens energimærkningsrapport. I Københavns Kommune prioriteres bl.a. projekter med følgende kendetegn højt:

 • Ejendomme med manglende toilet og/eller fjernvarme.
 • Ejendomme beliggende i udsatte byområder.
 • Projekter, der kan bidrage med ny viden om bæredygtige løsninger og nye boformer.

Tilskuddene ligger typisk på 25-33% af de tilskudsberettigede arbejder, så der kan potentielt være tale om en forholdsvis stor økonomisk støtte. Du kan læse mere om muligheden for byfornyelsesstøtte her.

Hjælp til ansøgningen

Bang & Beenfeldt har mange års erfaringer med at hjælpe andelsbolig- og ejerforeninger med at undersøge mulighederne for tilskud til byfornyelse samt at udarbejde ansøgninger. Hvis en forening kommer videre efter den første ansøgningsrunde, er det desuden et krav fra myndighedernes side, at en byggeteknisk rådgiver skal være tilknyttet projektet. Kontakt os for en uformel snak om jeres behov og ønsker, så vi sammen kan sikre et godt forløb.

Kontakt mig

 • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi kan tilbyde:

 • Rådgivning af foreninger i forbindelse med indledende overvejelser
 • Økonomiske overslag
 • Bygherrerådgivning
 • Totalrådgivning
 • Myndighedsbehandling
 • Forhandling og aftaleindgåelse om byfornyelse
 • Løbende dialog med byfornyelsesmyndighed og varetagelse af administrative krav
 • Udbud og licitationer
 • Styring og ledelse af byggesager
 • Budgettering
 • Tilsyn
 • Fagtilsyn
 • Afrapportering til byfornyelsesmyndighed
 • 1-års gennemgang
 • 5-års gennemgang