A/B Elleparken

Byfornyelse og energirenovering

Bang & Beenfeldts opgave har omhandlet teknisk totalrådgivning og bistand vedr. tagudskiftning, energirenovering og etablering af altankviste med byfornyelsesstøtte i andelsboligforeningen A/B Elleparken.

Varmecentral

Herudover har vi rådgivet ifm. renovering af foreningens varmecentral. Etablering af nye vand- og varmemålere, skybrudssikring, udskiftning og isolering af rør samt ny belysning m.v. har givet foreningen et markant lavere varme- el- og vandforbrug.

Fakta om projektet

BygherreA/B Elleparken
RolleTotalrådgiver
Aflevering2015