A/B Enghavevej 53

Renovering på Vesterbro

Arbejdet bestod bl.a. i etablering af bad og køkkener, nedrivning af køkkentrappe, udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer, etablering af fælles mekanisk udsugning samt mindre ombygning af centralvarmeanlæg.

Byfornyelsesstøtte

Ejendommen fik byfornyelsesstøtte og Bang & Beenfeldt varetog arbejdet med udarbejdelse af 20-punktsskema for ansøgning af Byfornyelsesmidler inkl. registrering og forbedringsopgaver på ejendommen jf. byfornyelseslovgivning.

Fakta om projektet

BygherreA/B Enghavevej 53
RolleIngeniørrådgivning
Aflevering2011