Byfornyelse & Tilskudsordninger

Som beboer i en andelsboligforening, ejerforening eller en privat udlejningsejendom har du mulighed for at søge om tilskud til at forbedre jeres fælles ejendom.

Få støtte til dit renoveringsprojekt

Går I og planlægger et renoveringsprojekt i din forening, kan du søge om tilskud fra Københavns Kommunes byfornyelsespuljer. Typisk gives der tilskud til energiforbedrende tiltag - for eksempel tiltag, der er anbefalet i ejendommens energimærkningsrapport. 

Hvad kan du få støtte til?

  • Har I stadig toilet på bagtrappen i din ejendom?

  • Oplever I meget trafikstøj fra gaden?

  • Eller ønsker I at udnytte jeres energiforbrug bedre?

Alle tre udfordringer er indgangsvinkler til byfornyelsespuljerne.

Københavns Kommune prioriterer projekter med følgende kendetegn højt:

  • Ejendomme med manglende toilet og/eller fjernvarme

  • Ejendomme beliggende i udsatte byområder

  • Projekter, der kan bidrage med ny viden om bæredygtige løsninger og nye boformer

Tilskuddene ligger typisk på 25-33% af de tilskudsberettigede arbejder, så der kan potentielt være tale om en forholdsvis stor økonomisk støtte.

Du kan læse mere om muligheder i byfornyelsespuljerne her

Få hjælp til ansøgningen

I Bang & Beenfeldt har vi mange års erfaring med at hjælpe andelsbolig- og ejerforeninger med at undersøge mulighederne for tilskud til byfornyelse samt at udarbejde ansøgninger.

Er du i tvivl, om jeres renoveringsprojekt er egnet til en af puljerne, hjælper vi dig med at få identificeret og kortlagt projektet og vurderer, hvilke muligheder I har.

Det kan være lidt langhåret at gennemskue de krav, projektet skal leve op til samtidig med at få indhentet de rigtige dokumenter og beskrivelser, som en ansøgning skal indeholde. Det er her, vi som jeres rådgiver får udarbejdet al ansøgningsmaterialet, så I kan være trygge om, at jeres projekt bliver indstillet korrekt og opfylder ansøgningskriterierne.

Tjek energimærket

I kan som en god indledende øvelse tjekke ejendommens energimærke. Heri vil der fremgå forbedringsforslag, som samtidig afslører, hvilke puljer der kan være aktuelle at ansøge i jeres forening.

Ansøgningsforløbet foregår ad to omgange, hvor der i første omgang skal indsendes en indledende ansøgning. Bliver jeres projekt udvalgt efter første ansøgningsrunde, er det et krav fra myndighedernes side, at en byggeteknisk rådgiver tilknyttes projektet, hvor det kvalificeret ansøgningen efterfølgende kan indsendes.

Kontakt os

Kontakt os for en uformel snak om jeres behov og ønsker, så vi sammen kan sikre et godt forløb og gøre jeres ansøgning klar i god tid.

Brug for rådgivning? Tal med Bjørk

Bjørk Bigum

Markedschef, renovering

Bjørk giver jer kyndig vejledning og rådgivning inden for alt, der relaterer sig til de byggetekniske forhold. Med sin mangeårige erfaring som arkitekt og bygherrerådgiver sammensætter Bjørk de bedste løsninger, der passer til lige netop de behov og ønsker, I har i din forening.

Bjørk tal med ekspert

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.