Vedligeholdelsesplan

En ejendoms bygningsdele nedbrydes naturligt med tiden - og skader, der lige nu virker små, kan hurtigt vokse sig større og blive dyre for dig som ejer, hvis ikke du holder øje med ejendommen og griber ind i god tid. Og det er netop dét, du kan, med en vedligeholdelsesplan. Den giver dig også et indblik i, hvordan du bør prioritere og tilrettelægge økonomien i forhold til driften af jeres fælles ejendom i foreningen.

Vedligeholdelsesplan til andelsforening og ejerforening

Med vedligeholdelsesplanen får du og resten af din boligforening overblik over, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der bør gennemføres de næste 5-10 år.

Vedligeholdelsesplanen indeholder en oversigt, hvor du kan se, hvornår du bør få foretaget vedligeholdelsesarbejderne, inden det får væsentlige fordyrende konsekvenser for jer som andelsforening eller ejerforening.

Vedligeholdelsesplanen indeholder desuden en prioriteringsrækkefølge, hvor arbejder, der har størst konsekvens for bygningens restlevetid, prioriteres højest.

Vedligeholdelsesplan i kombination med tilstandsrapport

Vi tilbyder altid at udarbejde en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan som en samlet ydelse.

Når vedligehold og eventuelle renoveringsarbejder tænkes ind i en gennemtænkt og overordnet plan, har du bedre mulighed for at prioritere dine budgetter og ikke mindst udføre vedligeholdelsesarbejderne de rigtige tidspunkter af året.

Kontakt os i dag

Med hundredevis af udarbejdede tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner bag os, har vi bred erfaring med dette område. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om muligheden for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan.

Vedligeholdelsesplan