Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, udskiftning af facader, udskiftning af døre og vinduer i ejerforening.

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Konvalvej, Kastrup

Totalrådgivning ved energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Nordlandsgade, København S

Tagudskiftning, gavlisolering, udskiftning af bagtrappevinduer og vinduesrenovering samt fugtsikring af kælder ved etablering af omfangsdræn mv. Derudover arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og på byggepladsen i forbindelse med tagudskiftningen.

Guldblommevej, Kastrup

Tagudskiftning for boligejendom

Tagudskiftning, udskiftning af vand- og varmerør samt el-installationer på loft. Isolering af rør og reparation af murværk ved tagværk