Irlandsvej m.fl., København S

Totalrådgivning ifm. renovering i ejerforening, herunder tagudskiftning, knopskydninger (udvidelse af lejligheder op i eksist. tagrum) samt nye indvendige døre til lejligheder

Edisonsvej m.fl., Frederiksberg

Teknisk rådgivning i forbindelse med renovering i forening omhandlende renovering af tag, nye tagvinduer, renovering af vinduer og facaderenovering.

Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, renovering af facader og udskiftning af døre og vinduer i ejerforening.