Irlandsvej m.fl., København S

Totalrådgivning ifm. renovering i ejerforening, herunder tagudskiftning, knopskydninger (udvidelse af lejligheder op i eksist. tagrum) samt nye indvendige døre til […]

Edisonsvej m.fl., Frederiksberg

Teknisk rådgivning i forbindelse med renovering i forening omhandlende renovering af tag, nye tagvinduer, renovering af vinduer og facaderenovering.

Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, renovering af facader og udskiftning af døre og vinduer i […]

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Konvalvej, Kastrup

Totalrådgivning ved energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Nordlandsgade, København S

Tagudskiftning, gavlisolering, udskiftning af bagtrappevinduer og vinduesrenovering samt fugtsikring af kælder ved etablering af omfangsdræn mv. Derudover arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og på byggepladsen i forbindelse med tagudskiftningen.