Skybrudssikring

Sommer og sensommer er højtid for skybrud. Klimaforandringerne byder på mere og kraftigere regn på vores breddegrader. De seneste år har vi set mange eksempler på oversvømmelser og vand i kældre.

Derfor er det en god ide at forberede sig på vandmasserne og sikre sin ejendom mod skybrud. Vi hjælper mange bygningsejere og boligforeninger med at undersøge om kældre og trappeopgange er klar til at modstå regnmængder.

Københavns Kommune er i gang med mange skybrudssikrings-projekter, hvor man tænker afledning og udnyttelse af vand i byen. Men det er også en god ide at overveje, hvordan I kan aflede og udnytte regnvandet omkring jeres ejendom. Det kan vi hjælpe jer med at finde nogle løsninger på.

Regnvand som en ressource
Hvis I har planer om at renovere jeres gård, er det oplagt at indtænke regnvand i løsningen. Det har vi erfaring med i Bang & Beenfeldt og kan hjælpe jer med.

Vi tænker typisk LAR-anlæg ind i kombination med fugtsikring. LAR står for Lokal Afledning og Regnvand.

Men man kan også udnytte regnvand til for eksempel toiletskyl og tøjvask – det kaldes LUR og står for Lokal Udnyttelse af Regnvand.

Vi kan bl.a. rådgive jer om:

  • Rådgivning og sparring med de indledende overvejelser om gårdrenovering
  • Kloak- og afløb
  • Renovering af kloakanlæg
  • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
  • LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand)
  • Projektering og udformning af gårdanlæg
  • Myndighedsbehandling
  • LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand)