Skybrudssikring

Klimaforandringerne byder på mere og kraftigere regn på vores breddegrader. De seneste år har vi set mange eksempler på oversvømmelser og vand i kældre. Derfor er det en god ide at forberede sig på vandmasserne og sikre sin ejendom mod skybrud.

skybrudssikring

Skybrudssikring af kældre, trappeopgange

Vi hjælper mange bygningsejere og boligforeninger med at undersøge om kældre og trappeopgange er klar til at modstå de enorme regnmængder.

Københavns Kommune er i gang med mange skybrudssikrings-projekter, hvor man tænker afledning og udnyttelse af vand i byen. Men det er også en god ide at overveje, hvordan I kan aflede og udnytte regnvandet omkring jeres ejendom. Det kan vi hjælpe jer med at finde nogle konkrete løsninger på.

Regnvand som en ressource

Hvis I har planer om at renovere jeres gård, er det oplagt at indtænke regnvand i løsningen. Det har vi erfaring med i Bang & Beenfeldt og kan hjælpe jer med.

Vi tænker typisk LAR-anlæg ind i kombination med fugtsikring. LAR står for Lokal Afledning og Regnvand. Men man kan også udnytte regnvand til for eksempel toiletskyl og tøjvask – det kaldes LUR og står for Lokal Udnyttelse af Regnvand.

Vi kan bl.a. rådgive jer om:

  • Rådgivning og sparring med de indledende overvejelser om gårdrenovering

  • Kloak- og afløb

  • Renovering af kloakanlæg

  • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn

  • LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand)

  • Projektering og udformning af gårdanlæg

  • Myndighedsbehandling

  • LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand)Gårdrenovering

Vi har igennem mange år oparbejdet erfaring med projekter, der alle relaterer sig til gårdrenovering - og vi kan hjælpe med at vurdere mulighederne for jeres forening. Det kan både være, hvad angår alt det tekniske og i selve udformningen og indretningen af udearealer.

Gårdrenovering

Brug for en rådgiver? Tag en snak med Claes

Claes Bohn-Willeberg

Bygherrerådgiver

Claes er markedschef og har mange års erfaring med byggeteknisk rådgivning. Han hjælper en masse andels- og ejerboligforeninger og andre kunder i København igennem deres renoveringsprojekter.

Claes