A/B Enggården

Det store gårdanlæg i andelsboligforeningen Enggården er karakterskabende for området. Derfor var det vigtigt at skabe grønne rum til glæde for beboerne. Opgaven har omfattet teknisk totalrådgivning vedr. ny gårdindretning og gårdrenovering samt etablering af LAR-anlæg. Herunder arbejde relateret til dræn og kloakanlæg samt genanvendelse af regnvand i det fælles vaskeri. Der blev installeret en port og lagt ny belægning.

Vi har ligeledes hjulpet foreningen som rådgivere ifm. vinduesrenovering, udskiftning af hoved- og bagtrappedøre samt renovering af badeværelser.

Fakta om projektet

BygherreA/B Enggården
RolleTotalrådgiver
Aflevering2016