Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

Som offentlig bygherre har man ansvaret for en meget stor ejendomsportefølje, der stiller høje krav til den daglige forvaltning. Borgere og brugere forventer naturligt, at ejendomsporteføljen imødekommer behovet og at bygninger og udenomsarealer fremstår veldrevne og velvedligeholdte. Ydermere er der i de senere år kommet stor fokus på klimasikring, bæredygtighed, funktionskrav, energioptimering og lignende.
Disse krav medfører en lang række overvejelser hos såvel politikere som de medarbejdere, der skal sikre, at bygningerne fremstår som en sund og funktionel ramme om borgernes og brugernes dagligdag. Overblik, planlægning og systematik er nøglen til at effektivisere indsatsen og dermed få mest muligt ud af pengene.

Over 45 års erfaring med tilstandsvurdering

Bang & Beenfeldt A/S har stor erfaring i at bistå store bygherrer med at tilstandsvurdere store ejendomme og udarbejde vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter, der kan danne grundlag for de økonomiske prioriteringer i de kommende år. Vores systematiske tilgang til opgaverne sikrer, at I som bygherre får en klar og professionel rådgivning, hvad enten det drejer sig om skoler, idrætsanlæg, plejehjem, daginstitutioner eller administrative lokaler.

Bang & Beenfeldt A/S er også meget villig til at indgå i et mere formaliseret samarbejde i form af en rammeaftale, der sikrer en dynamisk vurdering af porteføljen med de justeringer og løbende prioriteringer, der vil opstå over tid. På baggrund af et samlet overblik over ejendommene, kan vi også hjælpe med at udarbejde en strategi for ejendommenes vedligeholdelse baseret på økonomi, tilstandsvurderinger eller politiske prioriteringer, ligesom vi kan udarbejde udbud for en større gruppe ejendomme med henblik på at opnå stordriftfordele.

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Arbejdsområder ifb. tilstandsrapporter

  • Tilstandsrapport
  • Bygningsregistrering
  • Bygningsvedligeholdelsesplan / drift- og vedligeholdelsesplan
  • Prioriteringsrækkefølge
  • Vedligeholdelsesplan i henhold til prioriterede mål
  • Teknisk og økonomisk vurdering
  • Eventuel termografisk undersøgelse og analyse af bygning og konstruktion
  • Teknisk Due Diligence