Gårdrenovering og LAR

Gårdrenovering og LAR

De voldsomme og koncentrerede vandmængder, som har ramt landet i de seneste år, har medført mange oversvømmede kældre og gader – og dermed også et øget behov for regnvandshåndtering. Det gælder både klimasikringsprojekter i det offentlige rum samt lokale LAR-projekter på større ejendomme – og selvfølgelig også fugtsikring af de enkelte bygninger.

LAR

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand, og går ud på at håndtere regnvandet der, hvor regnen falder – uden at lede det til kloakken. Dermed kan risikoen for oversvømmede kældre undgås. Dette kan gøres via forskellige tiltag, som på forskellige måder fordamper, nedsiver eller forsinker regnvandet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Bang & Beenfeldt A/S kan hjælpe med at kortlægge udfordringerne og pege på de steder, hvor indsatsen gør mest nytte, hvad enten det drejer sig om en akut afhjælpning af skader eller en forebyggende indsats. Vi har igennem mange år oparbejdet en stor erfaring med projekter, der alle relaterer sig til ovenstående og kan hjælpe med at vurdere jeres muligheder – det kan både være hvad angår alt det tekniske samt i selve udformningen og indretningen af udearealer.
Ring og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe, hvad enten det drejer sig om overordnede strategiske overvejelser eller helt konkrete tiltag til at afhjælpe klimaudfordringerne og sikre værdierne.

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi kan tilbyde:
Rådgivning i forbindelse med indledende overvejelser
Kloak- og afløb
Renovering af kloakanlæg
Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
LAR-anlæg (Lokal Afledning af regnvand)
Projektering og udformning af udearealer
Myndighedsbehandling