Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

revne på gesimsbånd fra tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

Alle der ejer en ejendom, bør have en opdateret tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan af ejendommen.
Vi betragter disse dokumenter som din ejendoms vigtigste dokumenter.

Her får du et overblik over, hvad disse dokumenter indebærer, samt hvorfor de er så vigtige.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er et dokument, der beskriver tilstanden af en ejendoms forskellige bygningsdele: tag, ydervægge, døre, vinduer, installationer og fællesarealer (trappeopgange, loftsrum, kældre, varmecentral mv.), hvis det f.eks. er en andelsbolig- eller ejerforening. I tilstandsrapporten bliver vedligeholdelsesarbejder af disse bygningsdele også registreret, ligesom der udarbejdes prisoverslag til disse arbejder.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er et dokument, hvor de vedligeholdelsesarbejder, der bør gennemføres de næste 5-10 år, påpeges. Vedligeholdelsesplanen indeholder en oversigt, indenfor hvilken periode vedligeholdelsesarbejderne bør foretages, inden undladelser får væsentlige fordyrende konsekvenser for foreningen. Den indeholder desuden en prioriteringsrækkefølge, hvor arbejder, der har størst konsekvens for bygningens restlevetid, prioriteres højest. Vi tilbyder altid at udarbejde en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan som en samlet ydelse.

Derfor er det nødvendigt

Der bør være en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan af alle ejendomme uanset alder. Det kan nemlig være lige så vigtigt at have en plan for vedligeholdelsesarbejder i nyere ejendomme som i gamle, da nye ejendomme også hurtigt kan begynde at vise tegn på nedbrydning.

En ejendoms forskellige bygningsdele nedbrydes naturligt med tiden, og skader, der lige nu virker små, kan hurtigt vokse sig større og blive dyre for dig som ejer, hvis ikke der holdes øje med ejendommen og gribes ind i god tid. Og det er netop dét, du kan med en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan. De giver også dig som ejer et overblik over, hvordan du bør prioritere din økonomi ift. din ejendom. Fordi når vedligehold og evt. renoveringsarbejder tænkes ind i en gennemtænkt og overordnet plan, har du bedre mulighed for at prioritere dine budgetteringer og ikke mindst udføre vedligeholdelsesarbejderne de rigtige tidspunkter af året.

Lad os ringe dig op

  • Vil du modtage kampagnetilbud og gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, direkte i din indbakke?
Gratis opdatering om 5 år!

Drag fordel af vores kampagne, hvor vi kvit og frit tilbyder at opdatere vedligeholdelsesplanen om 5 år.
Så har ejendommen en retvisende vedligeholdelsesplan for de næste 10 år!

Kontakt os i dag, få et tilbud og drag fordel af kampagnen!

Arbejdsområder ifm. tilstandsrapporter
  • Tilstandsrapport
  • Bygningsregistrering
  • Bygningsvedligeholdelsesplan / drift- og vedligeholdelsesplan
  • Prioriteringsrækkefølge
  • Vedligeholdelsesplan
  • Teknisk og økonomisk vurdering

Besøg vores sider: facebook linkedin