Gårdrenovering i København

Overvejer I at forny hele eller dele af jeres gårdmiljø? Så er der et væld af spørgsmål at tage stilling til: Hvordan griber vi det an? Hvem kan hjælpe? Hvad koster det? Skal vi have en grønnere gård med grillsteder? Og hvad med cyklerne og affaldscontainerne? Og kloakkerne, hvad med dem?

Gårdrenovering

Skybrudssikring og LAR

I Bang & Beenfeldt har vi gennem mange år oparbejdet stor erfaring med gårdrenovering, ofte i en kombination med fugtsikring – herunder etablering af dræn og LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). Vi har blandt andet udført LAR-projekter i forbindelse med gårdrenoveringer for nogle større andelsboligforeninger, og har samtidig lavet et komplet re-design af deres gård og skabt nogle nye og spændende gårdmiljøer.

5 eksempler på LAR-løsninger

Faskiner: En faskine er tilknyttet din tagrende. Den består af et hulrum i jorden, som er fyldt med sten eller lignende. Regnvandet fra tagrenden ledes over i faskinen og siver så langsomt ned i jorden gennem faskinens sider og bund. Kristoffer beskriver dette anlæg som en god løsning, hvis man ikke har meget plads, og man skal bruge arealerne i overfladen til noget andet.
Regnbede: Et regnbed placeres i et lavtliggende område i haven, som regnvandet fra taget ledes hen til, når det regner. Regnbedet fungerer som et slags depot for regnvandet, mens det langsomt siver ned i jorden.
Transportveje: En transportvej er en vej, der fører vandet hen til et bestemt sted. Det er et ofte overset element i en LAR-løsning, men måske den vigtigste, ifølge Kristoffer.
Permeable belægninger: En permeabel belægning er en metode, som består af belægninger (eks. græsarmering kombineret med betonfliser), som er velegnet til gang eller kørsel. Metoden har derudover den funktion, at regnvand kan sive ned igennem belægningen.
Regnvandsbassin: Et regnvandsbassin – også kendt som en havedam – er en smuk og levende LAR-løsning med stor permanent vandoverflade og daglig fordampning.

Få hjælp til:

  • Rådgivning af foreninger i forbindelse med indledende overvejelser
  • Kloak- og afløb
  • Renovering af kloakanlæg
  • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
  • LAR-anlæg (Lokal afledning af regnvand)
  • Projektering og udformning af gårdanlæg
  • Myndighedsbehandling
  • LUR (Lokal udnyttelse af regnvand)

Bang & Beenfeldt kan hjælpe med at kortlægge jeres udfordringer og pege på de steder, hvor en gårdrenovering eller LAR-anlæg vil gøre mest nytte, hvad enten det drejer sig om en akut afhjælpning af skader eller en forebyggende indsats.

Vi har igennem mange år oparbejdet stor erfaring med projekter, der alle relaterer sig til ovenstående og kan hjælpe med at vurdere jeres muligheder – det kan både være hvad angår alt det tekniske samt i selve udformningen og indretningen af udearealer.

Kontakt os

Skal vi hjælpe jeres forening med et gårdprojektet, tager vi meget gerne en indledende snak – kontakt os her.