Gårdrenovering og LAR

Skal udearealerne renoveres? Eller kæmper I med vand i kælderen? Så kan vi sørge for, at I er klædt godt på til opgaven, ikke mindst i forhold til klimasikring. I den senere årrække er vi i stigende grad blevet plaget af store regnskyl og deraf relaterede oversvømmelser i specielt kældre samt stærk opfugtning af kældervægge og fundamenter. I fremtiden skal vi desværre nok indstille os på, at problemet blot bliver endnu større.

Regnvandshåndtering

Hvis I som virksomhed overvejer at gribe fat i problemet, kan Bang & Beenfeldt hjælpe jer med at kortlægge udfordringerne og pege på de steder, hvor indsatsen gør mest nytte, hvad enten det drejer sig om en akut afhjælpning af skader eller en forebyggende indsats, der sætter virksomheden i stand til selv at bortskaffe vandet gennem LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand) til gavn for både pengepung og miljøet.

LAR og dræn

Bang & Beenfeldt har igennem mange år oparbejdet en stor erfaring med projekter for fugtsikring af ejendomme, herunder etablering af dræn og LAR-projekter. Vi har blandt andet udført LAR-anlæg for nogle større andelsforeninger og har i denne forbindelse samtidig lavet et komplet re-design af gården og skabt nye og innovative gårdmiljøer. Der er i øjeblikket gode muligheder for at få store tilskud fra eksempelvis HOFOR eller andre forsyningsselskaber igennem refusion af tilslutningsafgifter, hvis ejendommen udleder regnvand på egen grund.

Bang & Beenfeldt kan hjælpe jer med at vurdere jeres muligheder, både hvad angår alt det tekniske og i selve udformningen og indretningen af jeres udearealer, så ring og få en snak om, hvordan I kan komme i gang.

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi kan tilbyde:

  • Rådgivning af virksomheder i forbindelse med indledende overvejelser
  • Kloak- og afløb
  • Renovering af kloakanlæg
  • Fugtsikring, herunder etablering af omfangsdræn
  • LAR-anlæg (Lokal Afledning af regnvand)
  • Projektering og udformning af udearealer
  • Myndighedsbehandling