Edisonsvej m.fl., Frederiksberg

Teknisk rådgivning i forbindelse med renovering i forening omhandlende renovering af tag, nye tagvinduer, renovering af vinduer og facaderenovering.

Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, renovering af facader og udskiftning af døre og vinduer i […]

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Westend, København V

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for vinduesudskiftning i foreningens ejendom.

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Amagerfælledvej, København S

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.

Konvalvej, Kastrup

Totalrådgivning ved energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Ryesgade, København Ø

Renovering af Ryesgade Kollegiet

Omfattende renovering af Ryesgade Kollegiet, herunder facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.

Lysefjordsgade, København S

Arbejdsmiljøkoordinering og rådgivning ifm. vinduesudskiftning

Arbejdsmiljøkoordinering samt rådgivning ifm. vinduesudskiftning og etablering af nye altaner for ejerforening