Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, udskiftning af facader, udskiftning af døre og vinduer i ejerforening.

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Westend, København V

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for vinduesudskiftning i foreningens ejendom.

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Amagerfælledvej, København S

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.

Konvalvej, Kastrup

Totalrådgivning ved energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Ryesgade, København Ø

Renovering af Ryesgade Kollegiet

Omfattende renovering af Ryesgade Kollegiet, herunder facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.

Lysefjordsgade, København S

Arbejdsmiljøkoordinering og rådgivning ifm. vinduesudskiftning

Arbejdsmiljøkoordinering samt rådgivning ifm. vinduesudskiftning og etablering af nye altaner for ejerforening