Stå stærkt med BIM

Building Information Modelling eller Building Information Management, også forkortet BIM, er en 3D-model af et byggeri udarbejdet i et CAD-program.

BIM er et bygningsprojekt af de tredimensionelle fysiske gengivelser i en reduceret skala. 3D-modellen giver et præcist overblik og et nøjagtigt billede af alle byggeriets dele og dets konstruktioner.Den detaljerede 3D-model af byggeriet udarbejdes på baggrund af præcise opmålinger på den bygning, der ønskes udarbejdet en model ud fra. Efter at opmålingerne er taget på stedet, går arbejdet ved tegnebordet i gang.

Som oftest udarbejdes en 3D-model med det formål, at bygherre og investorer kan danne sig et billede af et byggeris størrelsesforhold, beliggenhed, forhold til andre bygninger samt for at synliggøre de arkitektoniske kvaliteter.

Eksempel på en 3D-model

Meget mere end en 3D-model

Men BIM omfatter ikke kun den digitale 3D-model tegnet i et CAD-program. BIM er også en veludviklet metode til at håndtere information gennem hele byggeprocessen – lige fra idé og skitse til vedligehold. Ligeledes er BIM med til at levere information videre til andre involverede parter i en byggesag, så projektet visualiseres og gøres forståeligt – hvormed informationen om bygningsmassen bliver lettere at anvende i praksis i forbindelse med eks. renovering eller ombygning.

Modellen understøtter projekteringen i de forskellige faser, hvilket giver rigtig gode forudsætninger for analyse og kontrolmuligheder.
BIM kan dermed både bruges i forbindelse med projektering af et nyt byggeri eller for at give et præcist overblik over et eksisterende byggeri – evt. hvor bygherre har renovering eller ombygning for øje.
Modellen herunder giver et overblik over de forskellige faser i en digital informationshåndtering:

Model venligst udlånt af Molio

Hvornår er en 3D-model aktuel for dig?

En 3D-model over en bygning er et rigtig godt og brugbart redskab i mange henseender. Det kan især være interessant at have en 3D model over en bygning i forbindelse med en ombygning, renovering eller en kommende transformation af bygningsmassen.
Ejere af ældre ejendomme med sparsomt tegningsmateriale og manuelle opmålinger over bygningen, hvor eventuelle nedrivninger eller ombygninger ikke er nedfældet korrekt, kan have stor gavn af en præcis oversigt over bygningsmassen.

Derudover er det fordelagtigt at have opdateret 3D-tegningsmateriale på restauranter, hotelejendomme, store køkkenfaciliteter, kontorbygninger mv., hvor der kan være en højere frekvens af renovering eller ombygning.
Forud for en større renovering eller ombygning er det ligeledes en stor fordel at samle de eksisterende tegninger af bygningen og indtegne tilbygningen eller ændringerne direkte i det eksisterende tegningsmateriale.

Kommuner kan ligeledes have stor gavn af en præcis oversigt over bygningsmassen, idet drift og vedligehold fylder meget i kommunernes budgetter. Her kan nøjagtige tegningsmateriale være med til at skabe besparelser for kommunerne.

Eksempel på 3D-model

 

Fra idéoplæg til vedligehold

Digital informationshåndtering kan inkorporereres i alle byggeriets faser – lige fra den spæde idé omkring ombygning af en bygning over til drift og vedligehold – hele tiden med det for øje, at bygningen fungerer efter hensigten.

Bang & Beenfeldt kan tilbyde dig som bygningsejer at få udarbejdet en eller flere 3D-modeller af din bygning. Ved udarbejdelse af en 3D-model tager Bang & Beenfeldt udgangspunkt i bygherrens ønske om nye eller ændrede fysiske rammer for en eksisterende bygning. I en dialog med bygherre afstemmer vi forventninger omkring projektet og lytter til ønsker og visioner.Bang & Beenfeldt kan varetage processen fra start til slut – lige fra idéfase og opmåling af bygningsmasse til udarbejdelse af præcist tegningsmateriale af din bygning.

Du kan læse om 3D-projektet ved Kurhotel Skodsborg her.