AB Eigi renovering

Opgaven omfattede teknisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af projekt for total tagudskiftning,  facaderenovering og knopskydninger opad for lejligheder i den nuværende øverste etage.

Arbejdet med knopskydningerne har inkluderet en udvidelse opad i byggeriet og er mundet ud i en forøgelse af 30 af de eksisterende 4. salslejligheder.

Lejlighederne har været beboede undervejs i processen.

BYGHERRE: A/B EIGI
ADRESSE: Egilsgade 2-20 og Islands Brygge 25-27, København S
AREAL: 5000 m2 tag, 800 m2 ny beboelse
ENTREPRISE: Hovedentreprise
ROLLE: Totalrådgiver
FAGDISCIPLIN: Konstruktioner, VVS, ventilation, murer