E/F Valborg Allé

Byfornyelse, vinduesudskiftning, tag- og facaderenovering samt gavlisolering

Bang & Beenfeldt hjalp ejerforeningen på Valborg Alle med en større renovering. Arbejdet bestod bl.a. i udskiftning af tagvinduer, gavlisolering, istandsættelse af opgangsvinduer, renovering af tag, delvis facaderenovering og udskiftning af tagkonstruktion ved trappetårn.

Byfornyelsesstøtte

Ejendommen fik byfornyelsesstøtte og Bang & Beenfeldt varetog arbejdet med udarbejdelse af 20-punktsskema for ansøgning af Byfornyelsesmidler inkl. registrering og forbedringsopgaver på ejendommen

Fakta om projektet

BygherreE/F Valborg Allé
RolleTotalrådgiver
Aflevering2014