The Velux Foundations

På Tobaksvej 10 i Søborg ligger henholdsvis Velux Fondens og Willum Fondens hovedkontor. Over de næste to år transformeres kontorbygningen samt det omkringligende udeareal. Projektet skal bidrage til en bedre udnyttelse at kontoret og tilføje flere
indbydende udendørsrum.

Projektet omfatter:

  • Ombygning og udvidelse af kælder og stueetagen, herunder etablering af nyt køkken i stueetagen.

  • Nedrivning af skur og mindre tilbygning til udstillingshal beliggende på Maskinvej

  • Landskabelig bearbejdning af arealerne omkring bygningerne

  • Etablering af solcelleanlæg på bygningernes tagflader.

Vi er tilknyttet projektet som totalrådgiver, hvor vi står får projektering, myndigheds- og udbudsprojekt, fagtilsyn og byggeledelse.

Fakta om projektet

BygherreThe Velux Foundations
RolleTotalrådgiver