Snaregade 10B

Transformation af fredet baggårdshus

Det fredede baghus på Snaregade 10B gennemgår en omfattende renovering. Originalt har baghuset været brugt som lagerhal, derefter trykkeri og efter renoveringen vil baghuset blive brugt til kontorejendom. Ejendommen står i dag ubrugt og i sin rå form, før den transformeres til opdaterede kontorer med sjæl.

En tidligere istandsættelse blev foretaget med ikke-godkendte materialer, så ejendommen skal derfor gennem en større renovering, som omfatter alt lige fra nye etagedæk, ny trappe og skillevægge til helt nye installationer.

Da ejendommen er fredet, skal alle tiltag godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, så bygningen beholder sin bevaringsværdi.

Fakta om projektet

BygherreDanmarks Lærerforening
RolleTotalrådgiver
AfleveringIgangværende