E/F Sønder Boulevard 34-36

Bang & Beenfeldt har bistået ejerforeningen på Sønder Boulevard som rådgiver i forbindelse med tagudskiftning og etablering af fire selvstændige taglejligheder på 5. salen. Vores rådgivning er foregået i tæt samarbejde med foreningens bestyrelse, således forventninger til de nye tagboliger og selve tagarealet tydeligt er blevet defineret fra start. Vi har ligeledes hjulpet foreningen med at få tilknyttet en 5. sals developer.

Undervejs under udførelsen har vi varetaget byggemøder, løbende ført tilsyn samt udført den endelige afleveringsforretning sammen med bygherre og developer.

Fakta om projektet

BygherreE/F Sønder Boulevard 34-36
RolleBygherrerådgiver
Aflevering2022

"Vi har brugt Bang & Beenfeldt som rådgiver, og vores brug af rådgivere har grundlæggende handlet om en ting, og det har været, at vi som bestyrelse skulle have ro i maven"

Bestyrelsesformand, E/F Sønder Boulevard 34-35

Sønder Blv