E/F Konvalgården

Klimaskærm renoveret: Energirenovering med tag- og facadeudskiftning

E/F Konvalgården har fået totalrenoveret deres klimaskærm på ejendommen, hvor facade og tag blevet udskiftet.

Facaden bar tidligere præg af slitage, mangelfuld vedligehold og vejret havde tæret på ejendommen. Tagpladerne af bølgeeternit indeholdt tidligere asbest og overalt var der alge- og mosangreb. Der var utætheder, vandskader og mangelfulde inddækninger.

Isolering af tagrummet var ikke tilstrækkeligt og flere steder lå isoleringspladerne med åbning til betondækket. Der var manglende og løse fuger og en ringe varmeisolering.

Det blev besluttet af energirenovere ejendomme, da der ville være mange energibesparelser at hente ved at give bygningen en ny ”overfrakke” i form af renovering af klimaskærmen.

Gennemgribende energirenovering

Optimering af energiforbruget skal ses i sammenhæng med arkitektur og indeklima, og samtidig blev renoveringen gennemført, så beboerne oplevede færrest mulige gener.

I Bang & Beenfeldt har vi ydet teknisk totalrådgivning og bistand ifm. det omfattende
renoveringsprojekt.

Renoveringen har omfattet:
• Tagudskiftning med relaterede arbejder
• Udskiftning af facade mod øst
• Udskiftning af kældervinduer
• Udskiftning, renovering og efterisolering af gavlpartier
• Udførelse af mock-up

• Malerbehandling af betonaltaner, kældertrapper og kældergennemgange
• Udskiftning af ventilationsanlæg, rensning af kanaler og udskiftning af ventiler i lejligheder
• Ny flise- og asfaltbelægning
• Nyt lys i carporte og gavle
• Ny tagvinduer inkl. røgventilation

Fakta om projektet

BygherreE/F Konvalgården
RolleTotalrådgiver
Aflevering2019