Arbejdsmiljøkoordinering / Sikkerhedskoordinering

Ved alle byggesager, hvor der indgår farlige arbejder, for eksempel arbejder med farlige stoffer som bly, PCB, asbest m.v., arbejder med særlig risiko for nedstyrtning eller for at blive begravet skal bygherren sikre sig, at arbejdet bliver udført sikkert. Kravet gælder også på byggepladser med mere end ti mand eller mindst to uafhængige firmaer. Det indbefatter blandt andet udarbejdelse af en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
I den nye bekendtgørelse (bek. 117) er arbejdsmiljøkoordinering opdelt i to ydelser: Én i projekteringsfasen og én i byggefasen.

Bang & Beenfeldt udfører arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og i byggefasen på både interne og eksterne byggeprojekter.

Arbejdsmiljøkoordinatoren – bygherrrens mand

Som arbejdsmiljøkoordinator har vi til opgave at koordinere opgaver relateret til arbejdsmiljøet igennem hele byggeprojektet på bygherrens vegne gennem tilsyn og dokumentation. Derfor er arbejdsmiljøkoordinatoren også ”bygherrens mand”, og bygherren kan vælge en tredje aktør eller en af de allerede tilknyttede aktører på projektet til at udføre koordineringen.
Bemærk, at vi også udfører arbejdsmiljøkoordinering på eksterne projekter, hvor Bang & Beenfeldt A/S ikke i forvejen er tekniske rådgivere. Vores kunder i denne forbindelse vil typisk være en bygherre, entreprenør eller den tekniske rådgiver.

Har du spørgsmål til, om netop dit byggeprojekt er underlagt kravet om arbejdsmiljøkoordinering, er du meget velkommen til at kontakte en af vores certificerede arbejdsmiljøkoordinatorer.

Besøg vores sider: facebook linkedin

Kontakt mig

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Vi kan tilbyde:

  • Rådgivning i forbindelse med indledende overvejelser
  • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
  • Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
  • Tilsyn
  • Kvalitetssikring
  • Dokumentation