Kælderen - Fugt & fugtsikring

Fugt i kældre er noget, de fleste associerer med ubehag og gener – både for ejendommen som helhed og for de følgeskader, det kan have for ejendommens beboere. Men fugt i kældre er ikke nødvendigvis et problem. Hvorvidt fugten reelt er et problem, afhænger af hvad den enkelte kælders funktion er, samt hvor høj luftfugtigheden er i kælderen.

Cathrine Sarah

Renovering af kælder

Fugt eller vand i kælderen vil vi helst undgå. Det kan forårsage skimmelsvampe og være skidt for både dig som bor i ejendommen og for selve ejendommens tilstand.

Måske ser du synlige plamager, puds og maling der skaller af, eller måske fornemmer du lugten af mug i kælderen? Det er ikke alt fugt, der kan ses med det blotte øje, og derfor kan en fugtmåling typisk være nødvendig.

Rådgivning om dine muligheder

Vi rådgiver dig, der har mistanke om fugt i kælderen og vejleder dig igennem dine handlingsmuligheder. Uanset om I har brug for hjælp til at finde ud af, hvor problemet med fugt opstår, eller har brug for hjælp til at finde en løsning på problemet, så kan vi i Bang & Beenfeldt hjælpe jer i processen.

Fugt og helbred

Fugt kan medføre alvorlige skader på din ejendom, som kan være dyre at rette op på – og i værste tilfælde kan det give dig som beboer i ejendommen helbredsproblemer. Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen.

Fugt opstår typisk udenfor

Fugt kan fx opstå fra skader på rør og utæt tag. Vand og salte forårsager størstedelen af de strukturelle skader på kældermuren. Derfor ligger årsagen til fugt i kældre oftest udenfor. Regnvandet løber måske direkte hen til ejendommens facader og ned langs kælder og fundamenter. Eller der kan være opstigende grundfugt, fordi grundvandsspejlet ligger højt.

Fugtsikring af kælderydervægge

Mange gange er det en kombination af fugtighed fra jorden og de materialer, ejendommen er bygget af, der forårsager den forøgede fugt. Men utætte kældervægge og kældergulv kan også være synderen, ligesom utætte kloakrør og -brønde uden for kælderydervæggene kan være med til at forhøje luftfugtigheden. Dette fordi vandet herfra kan ledes igennem kælderydervæggene. I disse tilfælde kan fugtsikring af kælderydervægge være en god idé.

Det sidste du skal gøre, hvis der er tegn på fugt i kælderen, er at vende hovedet den anden vej. Fugtigheden kan medføre alvorlige skader på din ejendom, som kan være dyre at rette op på – og i værste fald kan det give beboerne i ejendommen helbredsproblemer. Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen.

Daniel Grønn

Bygningskonstruktør, Seniorprojektleder

Daniel

Fugt i kælderen - FAQ

Skybrudssikring

Klimaforandringerne byder på mere og kraftigere regn på vores breddegrader. De seneste år har vi set mange eksempler på oversvømmelser og vand i kældre. Derfor er det en god ide at tænke vand ind, når du overvejer gårdrenovering.

skybrudssikring

Brug for rådgivning? Tal med Daniel

Daniel Grønn

Seniorprojektleder

Daniel Grønn er seniorprojektleder og har mange års erfaring med at rådgive andelsbolig- og ejerforeninger i forbindelse med renovering af deres ejendomme.

Daniel

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.