Fugtskader i kælder

Fugt i kældre behøver ikke nødvendigvis at være et problem. Det afhænger af, hvad den enkelte kælders funktion er, samt hvor høj luftfugtigheden er. Hvis kælderen f.eks. bruges som opholdsrum, skal luftfugtigheden holdes på et meget lavt niveau. Det er dog vigtigt at være opmærksom på fugtigheden i din kælder, da den kan medføre alvorlige skader på din ejendom, som kan være dyre at rette op på, og i værste tilfælde give ejendommens beboere helbredsproblemer. Her kan fugtsikring være den rigtige løsning.

Hvorfor opstår fugt i kældre?

Årsagen til fugt i kældre ligger oftest udenfor. Det kan f.eks. være, at faldet på ejendommens terræn hælder, sådan at regnvand løber direkte hen til ejendommens facader og ned langs kælder og fundamenter. Eller det kan være opstigende grundfugt, fordi grundvandsspejlet ligger højt. Ofte er det en kombination af fugtighed fra jorden og de materialer ejendommen er bygget af, der forårsager den forøgede fugtighed. Derudover kan utætte kældervægge og kældergulv også være en årsag til forhøjet luftfugtighed, ligesom utætte kloakrør og -brønde udenfor kælderydervægge kan være skadesfremkaldende, da vandet kan ledes gennem kælderydervæggene. I disse tilfælde kan fugtsikring af kælderydervægge være en god idé.

Hvordan opdager man fugt i en kælder?

Der kan være forskellige tegn på, at der er forhøjet fugtighed i din kælder. De fleste skader opdages indenfor – det kan f.eks. være en muggen lugt i kælderen og evt. også i stueetagen, løse overflader, puds og maling som skaller af, tegn på skimmelsvamp, skader på inventar i kælder og saltudblomstringer på vægge og mursten.

Hvad kan man gøre for at fugtsikre sin kælder?

Tjek din kælder jævnligt for ovenstående tegn på fugt. Hvis du har inventar i kælderen, skal du sørge for, at det ikke står helt op ad kældervæggene og ikke er i direkte kontakt til kældergulvet, da disse har brug for at ånde. Det er også en god idé at rense kloakbrønde ca. én gang årligt eller at få lavet en tv-inspektion af kloakrørene, hvis det er der, man mistænker, at problemet ligger.

Hvad skal man gøre, når skaden er sket?

Det første du skal gøre, er at finde årsagen eller årsagerne til fugtproblemerne – der kan nemlig godt være flere årsager. Der findes forskellige løsninger på fugtsikring, som vurderes efter, hvad årsagen til fugtproblemerne er. Hvis du ikke selv er i stand til at finde årsagen eller er i tvivl om, hvad den bedste løsning er for dig, er det en god idé at tilkalde en fagperson. Er dine kældervægge f.eks. utætte, findes der forskellige løsninger, som vurderes efter, hvor høj fugtigheden i kælderen er. Hvis kælderen er meget fugtig, anbefaler vi ofte fugtsikring i form af etablering af et omfangsdræn. Det er i disse tilfælde meget vigtigt at have en ingeniør med på sidelinjen for at sikre, at konstruktionerne kan holde til udgravningen. Hvis du har brug for hjælp til at finde årsagen til dine fugtproblemer eller en løsning på problemerne, så hjælper vi gerne.

Få fugtsikret din kælder

Har du fugtige vægge i kælderen, fugt i fundamentet, fugtpletter eller symptomer på skimmelsvamp på væggen, skal der gøres noget ved det. Fugt i murværk og i det hele taget fugtighed indendørs skal stoppes.
Et dårligt og fugtigt indeklima i kælderen har en stor indflydelse på den øvrige boligs luftkvalitet og indeklima. Har du således skimmelsvamp i dine kældervægge, er der stor risiko for, at det kan spredes til resten af huset.
Skimmelsvamp kan medføre alvorlige heldbredstilstande hos beboerne som allergi og astma.

Bang & Beenfeldt har stor erfaring med fugtsikring af kældre.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om fugtsikring af din kælder. Send os en besked, hvis du har spørgsmål, eller lad os ringe dig op ved at udfylde kontaktformularen i venstre side.
Besøg vores sider: facebook linkedin