Fredede ejendomme

Ejer du en fredet eller bevaringsværdig ejendom, er det vigtigt at forholde sig til de love og regler, som er gældende for ejendommen, inden du går i gang med at renovere. I Bang & Beenfeldt har vi erfaring med renovering af fredede ejendomme og ved, hvordan et renoveringsforløb skal sammensættes, så bygningens historie og originale bygningsdetaljer bevares.

Det skal du være opmærksom på

En fredet ejendom er omfattet af bygningsfredningsloven, der er med til at sikre og værne om de gamle bygninger, som er af særlig arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Så når du som bygningsejer af en fredet ejendom ønsker at ændre eller foretage en renovering, skal du som det første underrette Slots- og Kulturstyrelsen. Alt bygge- og renoveringsarbejde, som ikke blot er almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Det gælder fx, hvis du vil:

  • Foretage facadearbejder, fx ny puds eller ændring af farven

  • Renovere eller udskifte tag

  • Foretage skillevægsændringer eller gennembryde et rums vægge, loft, gulv eller vinduer

  • Udskifte, blænde, flytte eller ændre et vindue

Kom godt i gang med dit projekt: Begynd ved at ansøge Slots- og Kulturstyrelsen

Vi beskæftiger os dagligt med renovering af Københavns gamle bygningsmasse, hvoraf en stor del udgøres at enten fredede eller bevaringsværdige bygninger. Vi har derfor et indgående kendskab til, hvordan du kan komme sikkert i gang med renovering og/eller ombygning af ejendommen, så det endelige resultat opfylder alle krav.

Undervejs i forløbet varetager vi dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi ligeledes kan hjælpe med at udarbejde den indledende ansøgning.

Vi tager godt hånd om kulturarven

Renovering af fredede ejendomme er en disciplin for sig, men metoderne er ikke så forskellige fra andre renoveringsopgaver vi rådgiver om. Vi har gode kontakter til myndigheder, som sikrer en smidig og tæt dialog, så vi får en god fremdrift under hele renoveringsforløbet.

Fordi vi arbejder på tværs af fagligheder, får vi bygbare løsninger, som giver nyt liv til bygningens lange historie. Med vores indgående viden om fredede bygninger, solidt hånd­værk og intelligente, arkitektoniske løsninger, får skaber vi bæredygtige resultater til bygninger, der udspringer fra en anden tid, med en anden byggeskik.

Fredede ejendomme

Strandgade 42

København K

E/F Strandgade 42

Bindingsværket på ejendommen, der tilhører E/F Strandgade 42, havde gennem flere år oplevet problemer med nedbrudte og rådne bjælker og sætningsskader på den gamle facade. Ejendommen, der er opført i 1660, er i dag fredet. Derfor har vores rådgivning ifm. med en større renovering af ejendommens tag og facader taget højde for de oprindelige håndværksteknikker og materialer. Vi har udover renoveringen af ejendommens tag og facade løbende bistået foreningen med teknisk rådgivning relateret til mindre drift- og vedligeholdelsesopgaver.

Allehusene

Gentofte

A/B Alléhusene

Den ikoniske allébebyggelse, tegnet af Arne Jacobsen, har fået foretaget relining af de eksisterende faldstammer. Med relining renoveres det gamle rørsystem, hvor man med minimale indgreb sikre levetiden på de gamle rør med mindst 50 år. Beboerne i A/B Alléhusene får hermed et gennemrenoveret afløbssystem, uden at skulle rive det gamle ud. Som bygherrerådgiver hjælper vi bl.a. foreningen med projektstyring, indhentning og kvalitetssikring af tilbud, rådgivning og tilsyn under udførelsesfasen.

Classens Have 2

København Ø

Ved Classens Have

Ved Classens Have består af 191 lejligheder. Den næsten hundrede år gamle ejendom er fredet, hvilket kræver en rådgiver som Bang & Beenfeldt, der besidder de særlige kompetencer til renoveringsarbejdet som en fredet ejendom kræver. Det har over den seneste årrække været nødvendigt med løbende reparationer af tagbelægningen i den fredede ejendom Ved Classens Have, da der har været konstateret fugtindtrængning flere steder. Tagbelægningen skal derfor komplet udskiftes. Opgaven består dermed i udskiftning af tegltag, zinktag, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Derudover skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne renoveres ligeledes. Bang & Beenfeldt er totalrådgiver på projektet. Renoveringen er opdelt, så man drager erfaring, der tages med videre fra fase til fase.

Brug for rådgivning? Tal med Bjørk

Bjørk Bigum

Markedschef, renovering

Bjørk giver jer kyndig vejledning og rådgivning inden for alt, der relaterer sig til de byggetekniske forhold. Med sin mangeårige erfaring som arkitekt og bygherrerådgiver sammensætter Bjørk de bedste løsninger, der passer til lige netop de behov og ønsker, I har i din forening.

Bjørk tal med ekspert