Sådan håndterer I fugt i kælderen

Fugt i kældre er noget, de fleste associerer med ubehag og gener – både for ejendommen som helhed og for de følgeskader, det kan have for ejendommens beboere. Men fugt i kældre er ikke nødvendigvis et problem. Hvorvidt fugten reelt er et problem, afhænger af hvad den enkelte kælders funktion er, samt hvor høj luftfugtigheden er i kælderen.

Bruger I for eksempel kælderen som opholdsrum, skal luftfugtigheden holdes på et meget lavt niveau. Det sidste I skal gøre, hvis der er tegn på fugt i kælderen, er dog at vende hovedet den anden vej. Fugtigheden kan medføre alvorlige skader på din ejendom, som kan være dyre at rette op på – og i værste tilfælde kan det give beboerne i ejendommen helbredsproblemer. Desuden forekommer der store energitab gennem de berørte dele af klimaskærmen.

Bortset fra rør-vandskader og utæt tag kan fugtskaderne have årsag i nedenstående. Vand og salte forårsager størstedelen af de strukturelle skader på kældermuren. Dermed ligger årsagen til fugt i kældre oftest udenfor. Regnvandet løber måske direkte hen til ejendommens facader og ned langs kælder og fundamenter. Eller der kan være opstigende grundfugt, fordi grundvandsspejlet ligger højt.

Mange gange er det en kombination af fugtighed fra jorden og de materialer, ejendommen er bygget af, der forårsager den forøgede fugt. Men utætte kældervægge og kældergulv kan også være synderen, ligesom utætte kloakrør og -brønde uden for kælderydervæggene kan være med til at forhøje luftfugtigheden. Dette fordi vandet herfra kan ledes igennem kælderydervæggene. I disse tilfælde kan fugtsikring af kælderydervægge være en god idé.

Hvordan opdager man fugt i en kælder?

Der kan være flere forskellige tegn på, at der er forhøjet fugtighed i din kælder. Er der en muggen lugt i kælderen og evt. også i stueetagen, eller lægger du mærke til løse overflader, puds og maling, som skaller af, er der tegn på skimmelsvamp, skader på inventar i kælder, på vægge eller mursten – ja, så skal du være ekstra opmærksom.

Kan man forebygge fugt i kælderen?

Det korte svar er: Ja, det kan man godt.

Tjek jævnligt jeres kælder for de tegn på fugt, der er beskrevet herover. Der er en række mindre tiltag, som kan være med til at forebygge fugt i kælderen. Sørg for god udluftning og ventilation. Har I inventar i kælderen, så er det vigtigt, at de ikke står helt op ad kældervæggene og ikke har direkte kontakt til kældergulvene, da væggene har brug for at ånde. Det er også en rigtig god idé at rense kloakbrønde ca. én gang årligt, eller at få lavet en TV-inspektion af kloakrørene, hvis det er dér, I mistænker, at problemet ligger.

Hvad gør vi så, når skaden er sket?

I skal først og fremmest finde ud af, hvad årsagen til fugtproblemerne er. Hvis I er i tvivl om, hvad årsagen til problemerne er, så er det er det altid en god idé at kontakte en fagperson. Hvis dine kældervægge f.eks. er utætte, findes der en række løsninger, som vurderes efter, hvor høj luftfugtigheden i kælderen er. Er kælderen meget fugtig, er Bang & Beenfeldts anbefaling ofte fugtsikring i form af etablering af omfangsdræn. Beslutter I jer for at etablere omfangsdræn, er det vigtigt at have en ingeniør med på sidelinjen for at sikre, konstruktionerne kan klare udgravningen.

Uanset om I har brug for hjælp til at finde ud af, hvor problemet med fugt opstår, eller har brug for hjælp til at finde en løsning på problemet, så kan Bang & Beenfeldt hjælpe jer i processen. Læs mere her.