Arbejdsmiljøkoordinering

Dette bør du som bygherre være opmærksom på

Som bygherre er det dig, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen. Det er derfor også dit ansvar at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved byggerier, hvor dette er et krav.

Krav om arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinator i KøbenhavnVed byggepladser hvor minimum to uafhængige firmaer er involverede, er det et krav, at du som bygherre udpeger en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udpeges, inden byggepladsen etableres. Hvis der er flere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen, og flere end ti mand arbejder samtidig, er arbejdsmiljøkoordinatoren forpligtet til at udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Der skal også udarbejdes PSS ved byggesager, hvor der indgår særligt farlige arbejder, som for eksempel arbejder med miljøskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.v., arbejder med særlig risiko for nedstyrtning eller for at blive begravet.

Der skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator for to forskellige faser af byggeriet – en for projekteringsfasen og en for udførelsesfasen. Det står bygherre frit for, om han/hun vælger to forskellige eller den samme koordinator til begge faser, samt om det skal være en tredje aktør eller en af de allerede tilknyttede aktører på projektet. PSS skal udarbejdes i projekteringsfasen og opdateres i udførelsesfasen, og skal fungere som et styringsredskab for dem, der arbejder på byggepladsen.
Det juridiske ansvar for overholdelse af reglerne ligger hos bygherren, uanset hvilken projekterings- og udførelsesform, der vælges.

Få hjælp til arbejdsmiljøkoordinering

I Bang & Beenfeldt udfører vi arbejdsmiljøkoordinering på projekter, vi har allereder en tilknytning til, samt på eksterne projekter, vi ikke i forvejen har en tilknytning til.

Har du spørgsmål om arbejdsmiljøkoordinering, er du meget velkommen til at kontakte os ved at udfylde kontaktformularen øverst i højre side.

Læs mere om arbejdsmiljøkoordinering her

Se vores arbejdsmiljøkoordinatorer på medarbejdersiden

Besøg vores sider: facebook linkedin

Lad os ringe dig op

  • Ved at udfylde kontaktformularen accepterer du Bang & Beenfeldts persondatapolitik

Indenfor arbejdsmiljø-koordinering kan vi tilbyde:

  • Rådgivning i forbindelse med indledende overvejelser
  • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
  • Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen
  • Tilsyn
  • Kvalitetssikring
  • Dokumentation