Arbejdsmiljøkoordinering ved byggeplads

Som bygherre er det dig, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen. Det er derfor også dit ansvar at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved byggerier, hvor dette er et krav. Vi oplever, at mange bygherrer ikke kender særlig meget til de lovmæssige krav omkring arbejdsmiljøkoordinering. Derfor har vi i denne artikel samlet nogle af de vigtigste oplysninger omkring arbejdsmiljøkoordinering, som alle bygherrer bør kende til.

Krav om arbejdsmiljøkoordinering
Ved byggepladser hvor minimum to uafhængige firmaer er involverede, er det et krav, at du som bygherre udpeger en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udpeges, inden byggepladsen etableres. Hvis der er flere end en arbejdsgiver tilstede på byggepladsen, og flere end ti mand arbejder samtidig, er arbejdsmiljøkoordinatoren forpligtet til at udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Der skal også udarbejdes PSS ved byggesager, hvor der indgår særligt farlige arbejder, som for eksempel arbejder med miljøskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.v.. Det kunne også være arbejder med særlig risiko for nedstyrtning eller for at blive begravet.

Der skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator for to forskellige faser af byggeriet – en for projekteringsfasen og en for udførelsesfasen. Det står bygherre frit for, om han/hun vælger to forskellige eller den samme koordinator til begge faser, samt om det skal være en tredje aktør eller en af de allerede tilknyttede aktører på projektet. PSS skal udarbejdes i projekteringsfasen og opdateres i udførelsesfasen, og skal fungere som et styringsredskab for dem, der arbejder på byggepladsen.

Det juridiske ansvar for overholdelse af reglerne ligger hos bygherren, uanset hvilken projekterings- og udførelsesform der vælges.

Arbejdsmiljøkoordinering hos Bang & Beenfeldt
Bang & Beenfeldt har certificerede arbejdsmiljøkoordinatorer. Vi udfører både arbejdsmiljøkoordinering på projekter, hvor vi er tilknyttede som rådgivere, samt på eksterne projekter, som vi ikke har tilknytning til i forvejen.

Har du spørgsmål omkring om arbejdsmiljøkoordinering, er du meget velkommen til at kontakte os