Arbejdsmiljøkoordinering

Som bygherre er det dig, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen. Det er derfor også dit ansvar at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved byggerier, hvor dette er et krav.

Få hjælp til arbejdsmiljøkoordinering

I Bang & Beenfeldt er vi arbejdsmiljøkoordinator og vi kan hjælpe dig, der er bygherre med at varetage arbejdsmiljøkoordineringen. Vi udfører både arbejdsmiljøkoordinering under projekteringsfasen og under udførelsen ude på byggepladsen. Og både på vores egne projekter og på projekter, vi ikke i forvejen er tilknyttet.

Specialister i arbejdsmiljøkoordinering

I Bang & Beenfeldt er vi specialiserede i arbejdsmiljøkoordinering under planlægning, projektering, udbud og udførelse af et byggeprojekt. Som arbejdsmiljøkoordinator er vi med til at sikre og påvirke arbejdsmiljøet og sikkerheden for de mennesker, der går på byggepladserne og udfører renoveringerne i praksis. Det bidrager i sidste ende til bedre byggepladser, som giver bedre projekter.

Arbejdsmiljøkoordinering og dit ansvar

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering

I projekteringsfaser udarbejder vi blandt andet:

  • Plan for sikkerhed og sundhed, byggepladsplan og tidsplan.

  • Undersøgelser for evt. miljøfarlige stoffer i ejendommen og beskrivelse af håndtering af disse.

  • Journal, som sikrer at bygherre kan vedligeholde byggeriet efterfølgende.

  • Opstartsmøde/-r med alle virksomheder på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladsen

Under byggeriet varetager vi bl.a.:

  • Opstartsmøde/-r med alle virksomheder på byggepladsen.

  • Ajourføre plan for sikkerhed og sundhed, hvis der sker ændringer i organisationen, byggeriet eller øvrige forhold

  • Sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder

AMK på byggeplads

Vi hjælper dig med at sikre et godt arbejdsmiljø

Maibritt Jørgensen

Arbejdsmiljøkoordinator

Maibritt sikrer en effektiv arbejdsmiljøkoordinering, så alle involverede parter gennemgår en trygt og sikkert byggeforløb. Maibritt er både arbejdsmiljøkoordinator på projekter, som vi i Bang & Beenfeldt selv er tilknyttet på som rådgiver, og på projektet eksterne projekter, som vi ikke har en i forvejen tilknytning til. Maibritt har ligeledes erfaring fra projekter, hvor hun har skulle håndtere miljøskadelige stoffer.

Maibritt tal med ekspert

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.