Skovbevis

På Fyn har de 1000 års-Skoven, Peter Plys har Hundredmeterskoven, og vi har ”500-kvadratmeter-skoven”.

I forbindelse med vores housewarming tidligere på efteråret opfordrede vi vores gæster til at skifte receptions-gavevin ud med en mere bæredygtig erkendtlighed.
Derfor fik vi en masse af disse flotte skovbeviser fra samarbejdspartnere og venner af huset.
Med et skovbevis er man via Den Danske Naturfond med til at sikre mere vild natur i Danmark. Til glæde og gavn for dyre- og plantelivet, og dermed os alle sammen.

Vi takker for de smukke beviser, som tilsammen giver 500 m2 skov.