Grundtvigsvej, Frederiksberg

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning, udskiftning af facader, udskiftning af døre og vinduer i ejerforening.

Hvidovrevej m.fl., Hvidovre

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tagudskiftning, vinduesudskiftning samt udskiftning/renovering af VVS-installationer i forening.

Westend, København V

Teknisk rådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for vinduesudskiftning i foreningens ejendom.

Boulevarden m.fl., Kgs. Lyngby

Rådgivning i forbindelse med energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer, altandøre og facader.

Amagerfælledvej, København S

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af etageejendom i boligselskab, herunder vinduesudskiftning og nye altaner.

Torvegade, København K

Gårdrenovering for andelsboligforening

Regnvandssikring af afløbsinstallationer, renovering af eksisterende kloakanlæg samt retablering af belægninger.

Haraldsgade, København N

Gårdrenovering for andelsboligforening

Rådgivning i forbindelse med gårdrenovering, herunder kloakudskiftning, ny belægning (LAR) m.v.

Sct. Albani Kirken, Odense

Renovering af Albanikirken

Totalrådgivning ifm. udvendig renovering af Sct. Albani Kirken, herunder udskiftning af kobberbelægning på kirketårn, renovering af murværk m.v.

Konvalvej, Kastrup

Totalrådgivning ved energirenovering i ejerforening, herunder udskiftning af tag, vinduer og facader

Ryesgade, København Ø

Renovering af Ryesgade Kollegiet

Omfattende renovering af Ryesgade Kollegiet, herunder facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af badeværelser mv.

Ilimanaq, Grønland

Renovering af grønlandske pakhuse

Restaurering af fredede, historiske bygninger til anvendelse som formidlingscenter, restaurant og butik