Park Allé, Brøndby

Teknisk rådgivning og bistand ifm. facadeudskiftning på Force Technology’s ejendom

Edisonsvej m.fl., Frederiksberg

Teknisk rådgivning i forbindelse med renovering i forening omhandlende renovering af tag, nye tagvinduer, renovering af vinduer og facaderenovering.