Veronica på Holmegaarden

Tjek ind på byggeplads med Veronica

Veronica Rath Jensen har taget os en tur med til Ordrup, hvor vi i øjeblikket er i gang med renoveringen af foreningen AB Holmegaarden. Det er projekt hun har fulgt lige fra starten. Som studentermedhjælper var hun med til projekteringen, og i dag kan hun som praktikant være med til udførelsen, når hun sammen med sin kollega Cathrine Vonsild Madsen er med på tilsyn og byggemøder. 

- Lige nu er jeg fast tilknyttet på projektet AB Holmegaarden, som jeg i dag har besøgt sammen med Cathrine, der er projektleder på opgaven. Hver uge udfører vi et tilsyn på byggepladsen efterfulgt af et byggemøde. Det er en omfattende renovering, som udføres over to etaper, så i dag har vi på vores tilsyn haft fokus på taget, som er de arbejder, der er igangværende netop nu. Senere hen går vi i gang med vinduesudskiftning og facaderenovering. Vi bruger ca. 1,5 time på tilsynet, hvor vi gennemgår byggepladsen sammen med entreprenørens byggeleder. Efter vores tilsyn, afholder Cathrine og jeg byggemøde sammen med medlemmer af foreningens bestyrelsen og byggelederen. Det foregår meget uformelt i foreningens mødelokaler i kælderen, hvor Cathrine går punkterne igennem på vores dagsorden, og jeg sørger for at få skrevet referat sideløbende. På byggemødet følger vi typisk op på sidste uges byggemøde, afstemmer igangværende og kommende opgaver, og så er det jo selvfølgelig et møde, der skal kunne give bygherre, i det her tilfælde bestyrelsen, indblik i hele renoveringsprocessen.

Fra projektering til udførelse

- Jeg har været så heldig, at da jeg startede som studentermedhjælper i Bang og Beenfeldt, var en af mine første opgave at tegne Holmegaarden op i Revit. I dag, hvor jeg nu sidder som praktikant, kan jeg være med til at se projektet blive realiseret. Det er ret fedt at kunne følge et projekt fra den indledende fase, hvor det jo meget handler om at planlægge og administrere – jeg hjalp eksempelvis med at søge om byggetilladelse hos Byg og Miljø. Nu kan jeg så være med til at se udviklingen af renoveringen, når jeg hver uge besøger byggepladsen sammen med Cathrine. For når jeg er med hver uge på tilsyn og byggemøde, bliver det meget tydeligt for en, den proces ejendommen gennemgår og det arbejde, der lægges for dagen, og det er superspændende at kunne følge så tæt.

Om Veronica

Veronica læser til bygningskonstruktør på KEA, hvor hun på sit 6. semester er i gang med sin praktikperiode. Bang & Beenfeldt miljøet er dog ikke helt ukendt for Veronica – hun startede nemlig tilbage i juni 2020 som studentermedhjælper og sidder i dag på fuldtid som praktikant.

Renoveringsprojektet AB Holmegaarden

Renoveringen af AB Holmegaarden omfatter:

  • Tag- og vinduesudskiftning

  • Facaderenovering

  • Udskiftning af varmt brugsvandsrør på spidsloftet

Læs mere om renoveringen af Holmegaarden