Termografi

I Bang & Beenfeldt udfører vi termografisk undersøgelse af alle typer bygninger, af énfamiliehuse til store etageejendomme samt erhvervsbygninger. Undersøgelsen henvender sig til alle, der ønsker dokumentation og hjælp til at synliggøre en bygningens energimæssige tilstand, herunder sporing af kuldebroer og utætheder ved bygningens klimaskærm.

Christianshavn

Christianshavn

Hvordan fungerer det?

Med en termografisk undersøgelse er det muligt at måle overfladetemperaturen på en bygning. Det termografiske kamera fungerer som et sporingsværktøj, der identificerer, hvor varmen slipper ud af bygningen klimaskærm, og hvor kulden kommer ind og kolde flader opstår.

Med andre ord er termografi et tjek af kuldebroer, og undersøgelsen kan foretages både inde og ude og udføres bedst i vinterhalvåret, hvor der er størst temperaturforskel ude og inde.

Termografisk undersøgelse - få hjælp til et bedre indeklima

Vores energirådgiver udfører termografiske undersøgelser og har ligeledes den rette viden og erfaring til at udføre en analyse af termografiske billeder.

Du får et klart svar på, hvor præcist i bygningen, varmen går til spilde og hvordan du kan komme problemet til livs.

Vi tilrettelægger undersøgelsen efter jeres ønsker og behov. Har du fx brug for en fyldestgørende rapport, der skal kunne dokumentere mangler i klimaskærmen i jeres foreningen eller blot en afklaring on-site i forbindelse med selve termograferingen?

Kuldebroer og indeklimaproblemer

Vi står klar til at hjælpe jer, hvis I har energimæssige spørgsmål og behov for at få synliggjort eventuelle kuldebroer, indeklimaproblemer, varmetab i bygningen, eller hvis der i forbindelse med nybyggeri skal påvises, at bygningen er opført i overensstemmelse med gældende krav

Alt i alt kan du med et termografi--tjek gøre jeres ejendom mere energivenlig, hvilket vil bidrage til et bedre indeklima, reducerede energiudgifter og mindre CO2-udledning.

Skal jeres ejendom energioptimeres? Tal Med Steffen

Steffen Brund

Energikonsulent

Steffen er ekspert inden for energirenovering og -optimering og rådgiver om både de tekniske detaljer og større, bygningstunge arbejder. Som energikonsulent udfører han bl.a. energimærkninger, energiberegninger (fx varmetab og rentabilitet) og termografiske undersøgelser.

Steffen