Statiske beregninger

Skal du fjerne en væg eller lave en ny døråbning? Vi hjælper dig med statiske beregninger til alle former for konstruktioner – lige fra stål og beton til træ og murværk. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til konstruktioner og statik her.

Statiske beregniger

Statiske beregniger

Hvornår skal man bruge statiske beregninger?

Hovedreglen er, at statiske beregninger skal udarbejdes, hvis der ændres i en bygnings bærende eller stabiliserende konstruktion. Statiske beregninger kan være nødvendige ved både nybyg, ombygning, renovering og tilbygninger.

Byggetilladelse og bygningsreglementet

Du skal som udgangspunkt søge byggetilladelse hos kommunen, hvis du vil fjerne en bærende væg. Hvis skillevæggen ikke er bærende, skal du ikke ansøge hos kommunen, men du skal til enhver tid overholde reglerne i Bygningsreglementet.

Bor du i et 1-familiehus, og du kun laver om inden for husets ydervægge og tagflade, behøver du dog ikke at søge om byggetilladelse. Men du skal i alle tilfælde altid sørge for, at de nye konstruktioner opfylder de gældende krav.

Få rådgivning i små og store projekter

I Bang & Beenfeldt har vi mange forskelligartede projekter og udfører statiske beregninger i forbindelse med nybyggeri, tilbygning og renovering, herunder spær-, bjælke- og søjlekonstruktioner, renoveringsprojekter, rammekonstruktioner samt mindre projekter med ændringer af bærende eller stabiliserende konstruktioner, eksempelvis ved nedrivning eller flytning af bærende vægge.

Bærende vægge

En bærende væg sørger for, at en bygning ikke braser sammen. Konsekvenserne ved at fjerne en bærende væg er i værste fald, at bygningen styrter sammen, fordi væggene ikke kan bære vægten af de konstruktioner, der hviler ovenpå dem.

I bedste fald risikerer du, at der "kun" kommer revner i husets øvrige bærende vægge og lofter. Da skaderne kan være meget alvorlige, bør du altid søge råd hos en ingeniør, før du fjerner en bærende væg. Der kan meget nemt opstå problemer, hvis du uden videre fjerner dele af væggen eller laver åbninger i den, f.eks. ved at sætte en ny dør eller et nyt vindue i.

Bærende vægge

Skal du rive en væg ned? Sådan kommer du i gang

Det kan være vanskeligt at vurdere, om der er tale om en decideret bærende væg eller om den "kun" har en stabiliserende effekt på ejendommen.

Derfor er det en rigtig god idé, og oftest et krav, at rådføre sig med en rådgivende ingeniør, inden du begynder at rive dine vægge ned.

Få et tilbud på statisk beregning

For at vi kan give dig et tilbud, skal du sende os en beskrivelse af dit projekt og følgende:

  • Ejendommens adresse (inkl. etage)

  • Oprindelige bygningstegninger: Plantegning med bygningstværsnit

  • Dine kontaktoplysninger

Hvis du ikke har en byggeteknisk plantegning, kan du typisk finde den på weblager.dk eller filarkiv.dk

Originaltegninger

Få hjælp til at udarbejde ansøgning om byggetilladelse

I Bang & Beenfeldt kan vi hjælpe dig med at udarbejde ansøgning til kommunen – kommunen giver nemlig den endelige byggetilladelse til at arbejdet kan gå i gang.

Den statiske dokumentation er ret omfattende og inkluderer blandt andet en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger og konstruktionstegninger.

Byggetilladelse

Få hjælp til statiske beregninger og undersøgelser. Tal med Flemming.

Flemming Diemer Larsen

Diplomingeniør, konstruktioner

Flemming udfører statiske beregninger og gennemskuer hurtigt statiske udfordringer. Flemming er projekterende og tilsynsførende ingeniør inden for bærende konstruktioner i stål, beton, træ og murværk, herunder fundering og efterfundering, renovering, bæreevne-undersøgelser af eksisterende konstruktioner samt tilstandsregistrering.

Flemming tal med ekspert 2

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få gode råd til, hvordan du passer på din ejendom, og indsigter som relaterer sig til renoverings- og transformationsprojekter.