Du kan forbedre din lejlighed ved at renovere den. Du kan også tage initiativ til renovering af din ejendom ved at sætte energiforbedringer på dagsorden i jeres forening. Nu kan du snart søge om tilskud fra Bygningspuljen igen – vi rådgiver dig om processen.

Bygningspuljen åbner for ansøgninger igen lige efter påske, nærmere bestemt den 7. april.

Her kan du søge om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi – det kan for eksempel være en af følgende tre ting:

  • Skift af din varmekilde til en mere energirigtig form
  • Isolering af din klimaskærm
  • Optimering af boligens drift

Hvis du bor en andels- eller ejerforening kan du ikke søge om tilskud til kun din lejlighed. Til gengæld kan hele ejendommen søge samlet, og derfor kan du tage initiativ til det ved at sætte det på dagsorden i din forening.

Flere kan få del i puljen

Der er afsat 2,4 mia. kr. til puljen i perioden 2020-2026. Får din forening tilsagn om tilskud, har I to år til at gennemføre projektet.

I efteråret 2020 var der massiv interesse for Bygningspuljen, og derfor har man valgt at sætte tilskuds-satserne ned i år, men til gengæld åbnet mulighed for at flere kan få del i puljen. I år vil der også være flere ansøgningsrunder. Så hvis I får afslag i første runde, kan I søge igen senere på året.

Forbered dig allerede nu ved at kontakte os, hvis I i din forening går i renoveringstanker.

Du kan også læse mere på SparEnergi.dk/tilskud