Bang & Beenfeldt har vundet en totalrådgivningskonkurrence vedr. renovering af Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg.

Skolen skal til sommer gennemgå en større renovering. Den ældste bygning på skolen på Thorvaldsensvej skal have udskiftet vinduer og døre. Renoveringen vil betyde, at brugerne af skolen i fremtiden får et bedre indeklima, mere frisk luft, mere dagslys, mindre træk og færre kolde overflader og fugt i hjørnerne. Dette vil alt sammen få betydning for elevernes komfort, sundhed og læring.

Og i dag er mange folkeskoler nedslidte, energiforbruget er stort og indeklimaet er dårligt, hvilket sætter sit præg på indlæring og trivsel hos elever og lærere. Der er et stort energibesparelsespotentiale og et behov for at vise, hvordan gamle skolebygninger kan energirenoveres i form af en energimæssig fremtidssikring.

Dette er også sigtet med renoveringsprojektet på Skolen ved Bülowsvej. Skolen skal, udover at have døre og vinduer udskiftet, have gennemgået en del malerarbejde. Desuden har skolen en såkaldt bevaringsværdi i kategorien 4, hvilket stiller ekstra store krav til renoveringen. Eksempelvis skal vinduerne fremstå fuldstændig som de eksisterende vinduer.

Rivende udvikling

Skolen ved Bülowsvej har været igennem en rivende udvikling de seneste 10 år. I 2012 gennemgik skolen en gennemgribende renovering og ombygning af nogle af de eksisterende bygninger. Samtidig blev skolen udstyret med en karakteristisk ny tilbygning i 5 etager, som i dag danner rammerne for indskolingsklasserne og SFO’en. Store kvadratiske vinduer i forskellige størrelser samt et frit takket tag er noget af det, der gør tilbygningen særpræget og anderledes end de omkringliggende bygninger.

For at brugerne bliver generet mindst muligt af renoveringsarbejdet, er det planen, at størstedelen af opgaven skal løses hen over skolens sommerferie. Skolen ved Bülowsvej har knap 1000 elever og ca. 120 medarbejdere.

Renoveringen forventes afsluttes senere på året.

Bang & Beenfeldt skal yde al nødvendig teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med sagen vedr. arkitekt- og ingeniørarbejde samt efterfølgende indhentning af entreprenørtilbud.

Vi har igennem årene arbejdet på mange skoleprojekter. Vi glæder os til at komme i gang med endnu en renovering og til at hjælpe med at skabe et bedre indeklima på folkeskolen.

Besøg vores sider: facebook linkedin