Renovering i Vanløse - Damsøhuse

Opgave: Teknisk totalrådgivning og bistand vedrørende gennemførelse af projekt for tagudskiftning.

Du kan læse mere om muligheden for at få skiftet taget her.