Rådgivning Danmarks Lærerforening

Bygherrerådgivning og byggeledelse ifm. 1. etape.

Totalrådgivning ifm. 2. og 3. etape.

Opgaven relaterede sig til etablering af nye konferencelokaler til hovedbestyrelsen ved Danmarks Lærerforening. Omhandlende en 4 etagers tilbygning i gården inkl. ombygning i eksisterende tilstødende lokaler.

Danmarks Lærerforening besluttede i 2016, at hovedbestyrelsens interne møder og konferencer fremtidigt skulle afholdes på hovedkontoret. Denne beslutning og ambition krævede en ændring af de fysiske rammer på hovedkontoret. En omfattende tilbygning til hovedkvarterets eksisterende ejendom samt en renovering af den eksisterende bygningsmasse blev løsningen.
I foråret 2018 gik man derfor i gang med om- og tilbygning. I forbindelse med tilbygningen sammenbyggede man de eksisterende bygninger med de nye, hvilket var med til at skabe en fin cirkulation i den samlede bygningsmasse.

Ejendommen er i dag blevet transformeret til en moderne og tidssvarende bygning, hvilket brugerne kan nyde godt af.

Bang & Beenfeldt har været tilknyttet som rådgiver ifm. udbygning af Danmarks Lærerforenings kontordomicil med tilbygning i gårdarealet på fire etager. Vi har bistået som bygherrerådgiver og byggeleder.

Du kan læse mere om projektet her.